raport biura analiz gospodarka handel przemysł

Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2024 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

1. PKB w IV kwartale 2023 r. w UE ogółem był o 0,2% większy niż w analogicznym kwartale rok wcześniej. W strefie euro dynamika PKB była na takim samym poziomie jak rok wcześniej.

  • Spośród trzech największych unijnych gospodarek w dwóch – Francji i Włoszech – odnotowano wzrost, odpowiednio o 0,7% rdr. i 0,6% rdr. W Niemczech odnotowano czwarty spadek PKB z rzędu, -0,2% rdr.
  • Największą dynamikę wzrostu odnotowano w Chorwacji i Malcie, po 4,3% rdr. Największy spadek PKB miał miejsce w Irlandii, -9,1% rdr.
  • W Polsce wzrost PKB w Q4 2023 r. wyniósł 1,7%, wobec +0,3% rdr. kwartał wcześniej i +1,1% rdr. z czwartego kwartału 2022 r.

2. W lutym 2024 r. tylko w jednym kraju – Rumunii (+7,1% rdr.) – odnotowano inflację HICP przekraczającą pięć procent.

  • W UE ogółem inflacja HICP w lutym spowolniła do +2,8% rdr., z 3,1% rdr. odnotowanych miesiąc wcześniej. W strefie euro ogółem inflacja zmniejszyła się do +2,6% rdr., z +2,8% rdr. ze stycznia br.
  • W Polsce wzrost cen w lutym br. spowolnił do +3,7% rdr., z +4,5% rdr ze stycznia. Lutowy poziom inflacji HICP jest najniższym od lutego 2021 r.
  • Największy wzrost cen miał miejsce we wspomnianej wcześniej Rumunii, najniższą dynamikę cen odnotowano w Danii i Łotwie, po +0,6% rdr.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Innowacyjność Polski - Zestawienie - marzec 2024
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - marzec 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO