Polska eksport gospodarka handel import koniunktura towary usługi zagraniczny

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - marzec 2024 r.

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - marzec 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. Wartość eksportu towarów i usług Polski wyniosła w 2023 r. 429.868,8 mln EUR, a importu 384.764,0 mln EUR.

1.1.   Eksport towarów i usług był o 4,8% większy niż w 2022 r. i był na najwyższym poziomie w historii. Import z kolei był o 4,0% mniejszy niż rok wcześniej.

1.2.   Saldo obrotów handlowych jedenasty rok z rzędu było dodatnie. Wyniosło 45.104,8 mln EUR co jest największą nadwyżką w historii dostępnych danych.

2. Eksport towarowy Polski w 2023 roku wzrósł o 3,3% i wyniósł na koniec roku 332.804,5 mln EUR. Import z kolei zmniejszył się o 6,2% i wyniósł 325.072,7 mln EUR.

2.1.   Wzrost eksportu przy jednoczesnym spadku importu sprawił, że saldo obrotów towarowych było na dodatnim, najwyższym od co najmniej 1995 r., poziomie +7.731,8 mln EUR.

2.2.   Była to trzecia nadwyżka w obrotach towarowych od 1995 r. – pierwszą odnotowano w 1995 r. (+1.550,2 mln EUR), drugą w 2020 r. (+6.756,9 mln EUR).

3. W obrotach usługowych dodatnie saldo utrzymuje się co najmniej od 1995 r. (od tego roku dane pokazuje Eurostat).

3.1.   W 2023 r. eksport usług zwiększył się o 10,1% (do 97.064,3 mln EUR), import natomiast wyniósł 59.691,3 mln EUR, tj. wzrósł o 9,6%.

3.2.   Saldo było dodatnie, wyniosło 37.373,0 mln EUR i  było na najwyższym poziomie w historii dostępnych danych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Przegląd gospodarek europejskich - marzec 2024 r.
Zestawienie danych o rynku energii - marzec 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO