Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (I kwartał 2020r.)

Andrzej Kochman
Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa (I kwartał 2020r.)

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oficjalnych danych statystycznych z okresu poprzedzającego wybuch pandemii COVID-19. Tym samym stanowi on obraz branży z okresu tuż przed gwałtownym i globalnym załamaniem się warunków ekonomicznych.

Branża meblarska w Polsce zatrudnia ponad 200 tysięcy pracowników. Dotychczasowa relacja przychodów do kosztów pracowniczych była jedną z najbardziej korzystnych dla polskich firm w Europie. Nagłe pogorszenie warunków gospodarowania na pewno spowoduje rozważenie przez firmy obniżenia kosztów zatrudnienia poprzez jego redukcję. W celu możliwie maksymalnego ograniczenia przedmiotowego zjawiska warto rozważyć skorzystanie z rozwiązań tzw. Tarczy Antykryzysowej aby być możliwe najlepiej przygotowanym do szybkiego przywrócenia zdolności produkcyjnych z okresu poprzedzającego kryzys związany z COVID-19.

Według raportu Biura Analiz PFR S.A. w przededniu wybuchu pandemii największym wyzwaniem dla branży były rosnące koszty płacy oraz nakłady inwestycyjne naszych konkurentów.

Po pierwszym kwartale 2019 r. roczna dynamika eksportu polskiego meblarstwa wynosiła 2,8%. Drugi kwartał przyniósł obniżenie wartości przedmiotowego wskaźnika do poziomu 0,9%. Po wrześniu dynamika eksportu branży meblarskiej uległa wzrostowi do wartości 2,8% rok zakończył się dynamiką 4,5%.

W segmencie producentów mebli zatrudniających 50 i więcej osób w bieżącym roku sprzedaż mebli przyspieszyła. Poprawie uległa również rentowność.

Zapraszamy do zapoznania się z pełna wersją naszego raportu:

Kwartalny przegląd danych statystycznych dotyczących polskiego meblarstwa, oraz wybrane informacje o rynkach zagranicznych - I kw. 2020

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Jak dogonić najbogatszych? PFR prezentuje raport specjalny nt wzrostu gospodarczego
Dział Analiz PFR prezentuje raport o Białorusi
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO