Raport Biura Analiz handel zagraniczny Polski

Polska w międzynarodowym handlu towarowym - 2021 r.

Michał Kolasa
Polska w międzynarodowym handlu towarowym - 2021 r.

Najważniejsze:

 • W 2020 r. Polska była 22. największym eksportem na świecie. W porównaniu do 2001 r. nasz kraj awansował w rankingu największych eksporterów o dziesięć miejsc. Pod względem wielkości eksportu wyprzedziliśmy m.in. tak duże gospodarki jak Brazylia, Arabia Saudyjska czy Turcja.
 • Udział Polski w światowej wymianie towarowej wzrósł w latach 2001-2020 o około 0,9 pkt. proc. (do 1,48%) w przypadku eksportu i o 0,7 pkt. proc. w imporcie (do 1,46%). Nawet w pandemicznym 2020 r. udział Polski w światowej wymianie towarowej zwiększył się – w porównaniu do 2019 r. udział w eksporcie wzrósł o 0,13 p. proc., w imporcie o 0,16 p.proc. 
 • Działami towarowymi, dla których Polska odnotowuje najwyższą wartość wskaźnika relatywnej przewagi eksportowej są :
  o    Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu (dział 24), 
  o    Książki, gazety i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego (dział 49),
  o    Meble (dział 93),
  o    Mydło i inne preparaty czyszczące (dział 34).
  o    Kakao i przetwory z kakao (dział 18).
 • W 2020 r. byliśmy największym eksporterem Tytoniu i przemysłowych namiastek tytoniu na świecie, zarówno jeśli chodzi o wartość nominalną jak i eksport netto. W ujęciu eksportu netto (eksport pomniejszony o import) byliśmy także największym eksporterem Książek, gazet i innych wyrobów przemysłu poligraficznego.   
 • Pięć największych, pod względem wartości eksportu, sekcji towarowych to: 
  o    Maszyny i urządzenia mechaniczne, 
  o    Pojazdy, 
  o    Metale nieszlachetne i artykuły z nich, 
  o    Produkty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych
  o    Tworzywa sztuczne i artykuły z nich

Te pięć sekcji odpowiadało w 2020 r. za 61,3% polskiego eksportu towarowego (ponad 645 mld PLN).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu pt. "Polska w międzynarodowym handlu towarowym".

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - lipiec 2021
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej oraz zestawienie danych o rynku energii 2021 (tydzień 25)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO