Polskie meblarstwo - analiza przewag konkurencyjnych

Andrzej Kochman
Polskie meblarstwo - analiza przewag konkurencyjnych

Pomiędzy 2008 a 2018 Polska z szóstego producenta mebli w UE z udziałem 6,8% urosła na trzeciego producenta mebli w UE z udziałem 10,9%. Największym rynkiem kupującym zagraniczne meble w UE są Niemcy oraz Francja. Następnie właściwie nie będąca już w Unii Wielka Brytania.

W ostatniej dekadzie Polska zwiększyła swój udział w eksporcie mebli do Niemiec i Francji.  Na rynku niemieckim zwiększyliśmy nasz udział kosztem eksporterów z Włoch, Austrii i Danii. A na rynku francuskim zwiększyliśmy nasz udział kosztem eksporterów z Włoch, Hiszpanii i Belgii.

Na tle UE polską branżę meblową charakteryzuje niska sprzedaż na pracownika, ale wysoka marżowość.

Sukces osiągnięty w dużej mierze dzięki niskim kosztom pracy jest obecnie zagrożony poprzez nie tylko rosnące płace, ale również potężne nakłady inwestycyjne naszych konkurentów. Nie tylko chodzi o Włochy, które utraciły swój prymat w Europie jako eksporter na rzecz Polski, ale również niewielkie kraje takie jak Portugalia, które inwestują w poprawę wydajności produkcji.

Francja – kraj „konsument” mebli zaczął intensywnie inwestować w środki produkcji. W ostatnim czasie można zaobserwować przyrost liczby firm meblarskich przy jednocześnie stabilnym poziomie zatrudnienia.
Przewaga w marżowości polskich producentów względem konkurencji (w szczególności Włoch) maleje.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu "Polskie meblarstwo - analiza przewag konkurencyjnych".

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Kompendium wiedzy o handlu zagranicznym Polski - marzec 2020
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - marzec 2020
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO