Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - marzec 2020

Michał Kolasa
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - marzec 2020

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych. W porównaniu do poprzedniego wydania bieżące została rozbudowane do czterech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD.
  4. Analiza oszczędności – w której m.in. porównujemy stopę oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE i analizujemy ją pod kątem PKB per capita

Raport składa się z samych ciekawych informacji, poniżej trzy wybrane:

  • Wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych wyniosła na koniec lutego 2020 r. 135.869,4 mln PLN. Była to wartość o 10% mniejsza niż w styczniu 2020 r. i 16,3% mniejsza niż w lutym 2019 r.
  • Na koniec 2019 r. stan kont emerytalnych (I filar) ogółem wzrósł o 5,4% i wyniósł 2.590,1 mld PLN. Stan subkont ogółem wzrósł o 15,0% i ukształtował się na poziomie 462,5 mld PLN.
  • Na koniec 2019 r. liczba IKE wyniosła 950.767 sztuk i była o 4,5% niższa niż rok wcześniej. Mimo tego wartość aktywów zgromadzonych w IKE ukształtowała się na poziomie 10.167.365 tys. zł, o 17,0% więcej niż w 2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Polskie meblarstwo - analiza przewag konkurencyjnych
Innowacyjność Polski: chartbook (marzec 2020)
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO