Innowacyjność Polski: chartbook (marzec 2020)

Michał Kolasa
Innowacyjność Polski: chartbook (marzec 2020)

Przedstawiamy nowy materiał Biura Analiz PFR S.A. dotyczący innowacyjności Polskiej gospodarki.

Materiał składa się z czterech rodziałów:

  1. Nakłady na badania i rozwój, wydajność pracy
  2. Eksport zaawansowanych technologii
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
  4. Rankingi innowacyjności

Najważniejsze wnioski:

Nakłady na badania i rozwój w Polsce, choć systematycznie rosną, to nadal należą do najniższych w Unii Europejskiej. Na koniec 2018 r. przeznaczono na R&D ponad 6 mld EUR, co wartościowo nie było niską kwotą na tle pozostałych krajów UE jednakże w ujęciu per capita lub jako % PKB znajdujemy się w drugiej dziesiątce unijnych gospodarek.

Niskie nakłady na badania i rozwój nie oznaczają jednak, że nie ma w Polsce innowacyjnych przedsiębiorstw. Zgodnie z najnowszą odsłoną cyklicznego badania GUS „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce” ponad 26% przedsiębiorstw w Polsce jest aktywnych innowacyjnie. Chociaż różnica nie jest duża to bardziej innowacyjne były przedsiębiorstwa z sektora publicznego.

Innowacyjność gospodarki można mierzyć wielkością eksportu wysokich technologii. Najbardziej aktualne dane, za styczeń-listopad 2019 r., wskazują że wartość sprzedaży high-tech za granicę wyniosła 81.270 mln PLN i już była o 2% większa niż w całym roku 2018 r. W porównaniu do 2007 eksport wzrósł o ponad 580%, a udział wysokich technologii w eksporcie towarowym ogółem wzrósł do 8,6%.

Pod względem innowacyjności mamy jeszcze wiele do nadrobienia. W rankingach innowacyjności, których nie należy jednak traktować jako wyznacznika stanu faktycznego, Polska jest wyprzedzana nie tylko przez gospodarki krajów rozwiniętych, ale także mniejsze gospodarki krajów rozwijających. W najbardziej kompleksowym badaniu innowacyjności, Europejskim Indeksie Innowacyjności, zanotowaliśmy czwarty najgorszy wynik spośród krajów UE.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią naszego Chartbooka - Innowacyjność Polski.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - marzec 2020
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - luty 2020
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO