Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - luty 2020

Michał Kolasa
Comiesięczna informacja o oszczędnościach Polaków - luty 2020

Raport powstał w związku z niezwykle ważną rolą jaką Grupa PFR odgrywa w programie Pracowniczych Planach Kapitałowych. W porównaniu do poprzedniego wydania bieżące została rozbudowane do czterech części:

  1. Przedstawienia poszczególnych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych – ich wartości oraz udziału w całości aktywów - oraz porównania z innymi krajami Unii Europejskiej;
  2. Analizy zagregowanych składników aktywów finansowych gospodarstw domowych;
  3. Oszczędności emerytalnych – średni stan emerytalnych, statystyki dot. OFE, IKE i IKZE, porównanie Polski do krajów OECD;
  4. Analiza oszczędności – w której m.in. porównujemy stopę oszczędności gospodarstw domowych w krajach UE i analizujemy ją pod kątem PKB per capita.

Raport składa się z samych ciekawych informacji, poniżej trzy wybrane:

  • Aktywa finansowe netto gospodarstw domowych w III kwartale 2019 r. wyniosły 1.391.123 mln PLN. W ujęciu rocznym wzrosły o 7,1%, w ujęciu kwartalnym o 1,3%.
  • Największym pojedynczym składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych pozostają depozyty bieżące rozliczeniowe. W tej pozycji, na koniec III kwartału 2019 r., zgromadziliśmy 575.584 mln PLN.
  • Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wyniosła na koniec 2018 r. 1,47%. W porównaniu do pozostałych krajów Unii Europejskiej jesteśmy trzecim najmniej oszczędzającym narodem, wyprzedzamy jedynie Litwę i Rumunię.
 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków

 
Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Innowacyjność Polski: chartbook (marzec 2020)
Polska w międzynarodowym handlu towarowym
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO