Raport Biura Analiz gospodarki europejskie

Przegląd gospodarek europejskich - grudzień 2021 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - grudzień 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. Dynamika PKB w III kwartale 2021 r. we wszystkich krajach UE i EFTA była niższa niż kwartał wcześniej (co nie oznacza wartości ujemnych) na co główny wpływ miało wygasanie efektu niskiej bazy odnotowanego w II kwartale bieżącego roku. PKB w Polsce w III kw. 2021 r. wzrosło o 5,5% rdr., w całej Unii Europejskiej wzrost wyniósł 4,1% rdr., a w strefie euro 3,9% rdr. Największy wzrost miał miejsce w Chorwacji (+15,5% rdr.), Grecji (+13,4%) i Irlandii (+11,4%). Najniższy wzrost odnotowano natomiast w Słowacji (+1,3% rdr.), Niemczech (+2,6% rdr.) i Hiszpanii (+2,7% rdr.).
  2. Listopad to kolejny miesiąc rekordowo wysokiej inflacji w całej Unii Europejskiej. Tylko w Czechach listopadowy odczyt był taki sam jak w październiku – w pozostałych państwach wzrost cen przyspieszył. W całej UE inflacja wzrosła do 5,2% rdr., co jest najwyższym poziomem od co najmniej 1997 r. (od tego roku Eurostat podaje dane o inflacji HICP). W strefie euro ceny wzrosły o 4,9% rdr., co również jest rekordowo wysokim odczytem. Spośród 32 opisywanych krajów (w tym UE i strefie euro ogółem) w 24 inflacja przekroczyła 4,0%, w tym w 16 była wyższa niż 5,0%. Najwyższy poziom cen w listopadzie odnotowano na Litwie (+9,3% rdr.), a najniższy w Szwajcarii (+1,5% rdr.). W Polsce ceny były o 7,4% wyższe niż rok temu, co jest piątym najwyższym wynikiem w UE i EFTA.
  3. W większości krajów UE i EFTA stopa bezrobocia w październiku była niższa (13 krajów) lub utrzymała się (12 krajów) na wrześniowym poziomie. W całej UE wskaźnik ten utrzymał się na poziomie 6,7%, w strefie euro zmniejszył się 0,1 p. proc., do 7,3%. W Polsce stopa bezrobocia od czterech miesięcy utrzymuje się na poziomie 3,4% i należy do najniższych spośród wszystkich opisywanych krajów. Najniższe bezrobocie w październiku odnotowano w Norwegii (2,2%), a najwyższe w Hiszpanii (14,5%).
  4. W październiku br. produkcja przemysłowa w całej Unii Europejskiej była o 3,6% wyższa niż rok temu, w strefie euro wzrost wyniósł 3,3%. W 22 krajach październikowy odczyt był niższy od wrześniowego, w sześciu okazał się wyższy. W październiku z siedmiu do dziewięciu wzrosła liczba krajów w których produkcja w ujęciu rocznym była na minusie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Kompendium elektromobilności - grudzień 2021
Rynek transportu w Polsce i na świecie grudzień 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO