elektryczność Polska gaz inflacja prąd ropa rynek surowce węgiel

Zestawienie danych o rynku energii - czerwiec 2024 r.

Michał Kolasa
Zestawienie danych o rynku energii - czerwiec 2024 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

 1. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w wydobyciu węgla w kwietniu 2024 r. były o 20,4% mniejsze niż przed rokiem.

  1. Jest to największy spadek cen w ujęciu rocznym od co najmniej 1995 roku.

  2. Zapełnienie magazynów gazu w Europie utrzymuje się na wysokim poziomie.

 2. Obecny poziom zapełnienia magazynów w Unii Europejskiej (70,7%) odpowiada około 21,3% rocznej konsumpcji gazu UE.

  1. W Polsce magazyny gazu zapełnione są w 58,6%, co odpowiada około 11% rocznej konsumpcji gazu.

 3. Przeciętne ceny gazu w Europie w maju 2024 r. wyniosły 31,9 ERU/MWh i były o 10,1% większe niż miesiąc wcześniej.

  1. Po siedemnastu miesiącach spadków z rzędu ceny gazu w Europie wzrosły także w ujęciu rocznym (o 1,0%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Innowacyjność Polski - Zestawienie - czerwiec 2024
Rynek transportu w Polsce i na świecie – maj 2024 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO