ARP S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii. Zyskaj do 200 tys. euro na rozwój swojej firmy!

ARP S.A.
siec-otwartych-innowacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. opublikowała dokumentację nowego konkursu na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października br. zostanie uruchomiony nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

Już teraz sprawdź wymagania konkursu.

Jesteś mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą? Poszukujesz możliwości sfinansowania transferu innowacyjnej technologii? Złóż wniosek w programie Sieć Otwartych Innowacji – granty na transfer technologii i zdobądź dofinansowanie, które pozwoli Ci na pokrycie kosztów takiego działania. W ramach projektu Przedsiębiorca może wdrożyć do swojej spółki innowacje produktowe lub procesowe.

Grant może być przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z zakupem wartości niematerialnych i prawnych o charakterze innowacyjnym, takich jak:

  • patenty lub zgłoszenia patentów,
  • wzory użytkowe lub zgłoszenia wzorów użytkowych,
  • wzory przemysłowe lub zgłoszenia wzorów przemysłowych,
  • prawa autorskie do oprogramowania (z wyłączeniem programów do obsługi działalności administracyjnej, np. oprogramowanie biurowe, oprogramowanie księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych, itp.),
  • prawa do chronionych odmian roślin,
  • topografia układów scalonych,
  • know-how

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu powyższych wartości aż do kwoty 200 tys. euro.

Granty udzielane będą w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia w obu formach będzie wynosić maksymalnie 70%.

Konkurs będzie miał charakter otwarty (nie będzie podzielony na rundy), a wnioski będzie można składać do 15 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji.

Alokacja w Konkursie wynosi 5 500 000 PLN* * *Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w Konkursie 5 może zostać zwiększona do czasu ostatecznego zakończenia Konkursu

Wnioski w ramach Projektu należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu ISOP, a następnie w formie pisemnej na formularzu wygenerowanym i wydrukowanym z ISOP wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie przeprowadzania konkursu na adres Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Więcej informacji dotyczących Konkursu można znaleźć na stronie Projektu, a pytania kierować na adres: soi@arp.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonów infolinii: (22) 695 37 38 w godz. 8.00-13.00; (22) 695 36 87 w godz. 13.00-16.00.

ARP S.A.
Poprzedni artykuł
Centra Obsługi Przedsiębiorców ARP – wsparcie finansowe, jakie możemy zaoferować lokalnym firmom
VI edycja konkursu „Pracodawca Jutra”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO