„Branżowe czwartki” - webinary PARP nt. potrzeb kompetencyjnych i wyzwań na rynku pracy

PARP
Grafika do cyklu webinarów PARP "Branżowe czwartki".

W marcu 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpocznie cykl spotkań online, w których po raz pierwszy zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych w ramach Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Zaproszeni eksperci wezmą udział w dyskusjach na temat znaczenia zaobserwowanych w badaniach trendów i wyzwań dla pracodawców i sektora edukacji.

Bilans Kapitału Ludzkiego to unikatowy w skali europejskiej monitoring zapotrzebowania na kompetencje na rynku pracy, realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet Jagielloński od 2009 r. W oparciu o te doświadczenia przeprowadzono badania w 17 branżach, w czasie których określono obecne i przyszłe potrzeby kompetencyjne, a także identyfikowano wyzwania stojące przed branżą w wymiarze kompetencyjnym.

Podczas ”Branżowych czwartków” zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach kilkunastu badań branżowych. Eksperci z poszczególnych dziedzin porozmawiają o potrzebach kompetencyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowaniach kompetencyjnych pracowników, trendach i wyzwaniach oraz ich wpływie na rynek pracy i poszczególne branże.

Cykl webinarów rozpocznie się 3 marca 2022 r. spotkaniem dotyczącym sektora handlu. W tym samym miesiącu odbędą się również webinary przedstawiające wyniki badań z branży komunikacji marketingowej, motoryzacji i elektromobilności oraz nowoczesnych usług biznesowych.

Uważamy, że pracownicy i ich umiejętności są czynnikiem decydującym o możliwościach rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Obserwowane w naszych badaniach trendy, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych branż, wskazują na konieczność zapewnienia kadr, które pozwolą na adaptację do nowych warunków. Dlatego tak niezbędna jest wiedza płynąca z badań, ale też dyskusja na ten temat z pracodawcami, środowiskiem edukacji i innymi ekspertami, których będziemy gościć na spotkaniach czwartkowych

– powiedziała Paulina Zadura, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w PARP.

Spotkania kierowane są przede wszystkim do: przedsiębiorców, przedstawicieli działów HR oraz działów szkoleń i rozwoju, organizacji przedsiębiorców, ekspertów, analityków branżowych, przedstawicieli administracji publicznej i instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli instytucji edukacyjnych.

Harmonogram i dokładny opis spotkań znajdują się na stronie.

PARP
Poprzedni artykuł
Konferencja: Odyseja 2021-2027. Nowa „perspektywa” rynku usług rozwojowych
Webinarium PAIH: Ogólne informacje o rynku brazylijskim
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO