KUKE gwarancje eksport handel zagraniczny

Grupa Santander oraz KUKE finansują w nowej formule inwestycje Cognora

KUKE S.A.
KUKE_news_122021

Grupa Santander i KUKE zapewniły czołowemu polskiemu producentowi stali – spółce Cognor – finansowanie w wysokości prawie 400 mln zł na rozbudowę i unowocześnienie zakładów produkcyjnych, co pomoże spółce rozwinąć skalę działalności i zwiększyć eksport.

Cognor jest pierwszą polską firmą, która skorzystała z oferowanych przez KUKE gwarancji spłaty finansowania inwestycyjnego na rozbudowę potencjału eksportowego. To pionierskie rozwiązanie zostało wykorzystane w Polsce po raz pierwszy przez Grupę Santander. Jest to nowa formuła finansowania oparta o rozwiązania wprowadzone w tym roku przez ubezpieczyciela, a polega na przejęciu większości ryzyka kredytowego przez KUKE za pośrednictwem udzielonej gwarancji. Instrument ten jest dostępny dla eksporterów i ma na celu zwiększenie możliwości ich ekspansji na zagranicznych rynkach. Grupa Santander ustrukturyzowała to finansowanie w formie kredytu inwestycyjnego o wartości 30,5 mln euro i 240 mln zł, udzielonego na okres 10 lat. Gwarancja KUKE na rzecz banku pokrywa 80 proc. ryzyka kredytowego z obu transz finansowania, włącznie z odsetkami i prowizjami.

Giełdowy Cognor planuje za tę kwotę zmodernizować dwa krajowe zakłady oraz zakupić nowoczesną linię produkcyjną do wytwarzania prętów gorącowalcowanych, która ma zastąpić obecną mniej wydajną linię walcowniczą w Zawierciu.

"KUKE udostępniła w tym roku eksporterom nowatorskie instrumenty, które m.in. ułatwiają im pozyskiwanie w bankach finansowania przeznaczonego na inwestycje czy działalność bieżącą. Cognor jest pierwszym podmiotem, który skorzystał z naszych gwarancji spłaty kredytu na rozbudowę potencjału eksportowego. Korzystając z najnowszych rozwiązań dostępnych w KUKE, banki obniżają ekspozycję na ryzyko, dzięki czemu mogą na większe kwoty finansować swoich klientów, którzy już prowadzą sprzedaż na zagraniczne rynki bądź ją dopiero planują. Wśród eksporterów widzimy bardzo duże zainteresowanie nowymi instrumentami"

– powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Więcej informacji TUTAJ.

KUKE S.A.
Poprzedni artykuł
Intensywny rok dla Akademii PARP
Postawy przedsiębiorcze Polaków. Wnioski z Raportu GEM Polska 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO