Nagroda PSIK dla funduszu funduszy PFR

PFR S.A.
Nagroda PSIK dla funduszu funduszy PFR

Polski Fundusz Rozwoju otrzymał nagrodę specjalną Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych za stworzenie profesjonalnego i spełniającego międzynarodowe standardy funduszu funduszy inwestującego w fundusze venture capital oraz private equity. Nagroda oznacza docenienie przez przedstawicieli rynku istotnej roli, jaką PFR Ventures oraz PFR Fundusz Funduszy jako krajowi inwestorzy instytucjonalni pełnią dla krajowego rynku kapitałowego. Fundusze funduszy PFR zarządzają ok 3,6 mld zł przeznaczonymi na inwestycje w innowacyjne i rozwijające się spółki.

Nagroda PSIK to szczególne wyróżnienie dla zespołu PFR i PFR Ventures, ponieważ pochodzi od uczestników rynku. Naszym celem jest, aby wspierać budowę najbardziej dynamicznego i głębokiego rynku VC i PE w Europie Środkowo-Wschodniej finansującego rozwój polskich przedsiębiorstw.

- powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Nagrody PSIK są wyrazem uznania branży PE i VC dla osiągnięć inwestorów oraz firm doradczych i banków, ich profesjonalizmu i jakości zarówno w działalności biznesowej, jak i społecznej. PFR Ventures to fundusz funduszy, który zarządza blisko 3 mld PLN. Spółka zainwestowała do tej pory w 29 funduszy VC, które łącznie z kapitałem prywatnym posiadają ponad 2 mld zł na inwestycje w innowacyjne spółki. Docelowo, PFR Ventures planuje uruchomić jeszcze 10-15 funduszy. Wszystkie fundusze PFR Ventures zostały uruchomione na bazie decyzji Komitetów Inwestycyjnych, w których skład wchodzą niezależni członkowie z doświadczeniem na rynku VC/PE. Każdy z funduszy VC jest kierowany przez zewnętrzny zespół, podejmujący decyzje niezależne od inwestorów. Fundusze PFR Ventures zainwestowały już ponad 40 mln PLN w 9 spółek.

PFR Fundusz Funduszy FIZ (PFR FF) powstał w lipcu 2018, stając się pierwszym instytucjonalnym inwestorem (ang. Limited Partner) w fundusze private equity w Polsce i uzupełniając ofertę finansowania funduszy VC prowadzoną przez PFR Ventures. Na inwestycje PFR FF w fundusze PE rozwijające małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej przeznaczone jest 600 milionów złotych. W pierwszych kilku miesiącach funkcjonowania PFR FF zrealizował trzy inwestycje na łączną kwotę 50 mln euro. Obecnie w pipeline funduszu znajduje się 10 dodatkowych funduszy, w tym tzw. „first time funds” podnoszone przez nowe zespoły. Decyzje inwestycyjne PFR FF podejmowane są przy udziale komitetów inwestycyjnych, w których zasiadają niezależni eksperci.

Więcej o nagrodzie PSIK: https://nagrodypsik.pl/

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Rekrutacja do Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej przedłużona do 5 listopada
Rynek usług edukacyjnych w Polsce – zmiana w podejściu do sprzedaży wiedzy
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO