Ubezpieczenia Eksport KUKE

Nowe możliwości dla eksporterów dzięki gwarancjom KUKE

KUKE S.A.
Nowe możliwości dla eksporterów dzięki gwarancjom KUKE

Zdobycie kontraktu na dostawę zagranicznemu kontrahentowi urządzeń, linii technologicznych czy wykonanie prac budowlanych wymaga przedstawienia gwarancji. Rozwiązania z finalizowanego przez KUKE nowego systemu wsparcia dla eksporterów pozwalają polskim firmom skutecznie walczyć o zlecenia na całym świecie. W ubiegłym roku udzielone przez spółkę gwarancje objęły projekty eksportowe o wartości ponad 5 mld zł.

Nie tylko pandemia i jej konsekwencje dla globalnej gospodarki powodowały, że prowadzenie w ubiegłym roku działalności eksportowej było wyjątkowo trudne. KUKE, oprócz nowych rodzajów ubezpieczeń chroniących należności eksportowe, dostosowała do zmienionych warunków rynkowych ofertę gwarancji kontraktowych udzielanych ze wsparciem Skarbu Państwa. Uproszczono związane z nimi procedury i wymogi dokumentowe, zdecydowanie poszerzony został zakres objętych nimi towarów i usług oraz możliwości ich stosowania. Korzystanie z gwarancji KUKE wzmacnia zdolność finansową eksportera, pozytywnie wpływając na jego relacje z finansującymi bankami i umożliwiając mu znaczne zwiększanie skali działania.

Niemal nie zdarza się, by zamawiający towar lub usługę nie zażądał wniesienia zabezpieczenia finansowego na wypadek pojawienia się problemów z wykonaniem umowy. Gwarancje kontraktowe są powszechnym sposobem zabezpieczenia realizacji umów w obrocie krajowym i zagranicznym. KUKE od lat udziela takich gwarancji. Pojawiające się wyzwania w handlu międzynarodowym wywołane koronawirusem oraz zmieniające się realia rynkowe zachęciły nas w ubiegłym roku do dokonania istotnych zmian w ofercie gwarancji kontraktowych, by wzmocnić możliwości polskich eksporterów w rywalizacji z konkurentami z innych państw wspieranymi przez ich rządy

– mówi Piotr Maciaszek, dyrektor departamentu ubezpieczeń i współpracy międzynarodowej KUKE.

Do najczęściej udzielanych gwarancji kontraktowych należą gwarancje należytego wykonania, usunięcia wad i usterek bądź zwrotu zaliczki. W KUKE skorzystało z nich dotąd kilkaset polskich firm – od niewielkich, pozyskujących gwarancje na kilka tysięcy euro, po duże przedsiębiorstwa, gdzie kwota gwarancji sięgała kilkuset milionów euro. KUKE współpracuje z podmiotami z różnych branż, m.in.: energetycznej, transportowej, stoczniowej czy budowlanej.

KUKE S.A.
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Przetargi w norweskim sektorze budowlanym
Webinarium PAIH: ABC Eksportu, czyli pierwsze kroki w eksporcie
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO