PFR prześle pracodawcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

PFR S.A.
PFR prześle pracodawcom wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Od 18 listopada do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) prześle wezwania do prawie 650 tys. podmiotów, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), ale do tej pory tego nie zrobiły.

Polski Fundusz Rozwoju ma wynikający z przepisów obowiązek sprawdzenia, czy wszystkie podmioty zobowiązane do utworzenia PPK dopełniły tego obowiązku. Dlatego, jeśli jesteś pracodawcą, a Twojej firmy nie ma w ewidencji PPK prowadzonej przez PFR, PFR wyśle do Ciebie wezwanie do wyjaśnienia tej sytuacji. Dokument zostanie udostępniony w Twoim profilu informacyjnym ZUS (PUE). Zawiera link przekierowujący bezpośrednio na stronę PFR (wezwania-ppk.pfr.pl), na której znajduje się specjalny formularz. Wypełniając go, poinformujesz PFR o zawarciu umowy o zarządzanie PPK albo o przyczynie niezawarcia tej umowy.

Do formularza zalogujesz się za pomocą podanych w treści dokumentu NIP i TOKENU. Jego wypełnienie nie zajmie więcej niż kilka minut. Jeśli nie posiadasz PUE, wezwanie zostanie wysłanie do Ciebie pocztą.

Po otrzymaniu wezwania powinieneś:

 1. Sprawdzić, czy masz obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK. Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to:
            a. mikroprzedsiębiorcy jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
            b. osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną - w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą;
             c. podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia;

  Jeśli należysz do którejś z tych kategorii i nie masz obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK, powinieneś poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go.
   
 2. Jeśli nie jesteś zwolniony z obowiązku wdrażania PPK, powinieneś jak najszybciej zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową (PFR TFI) lub wybrać instytucję finansową, z którą chcesz zawrzeć tę umowę. Instytucję finansową musisz wybrać spośród wpisanych do ewidencji PPK, wymienionych na stronie www.mojeppk.pl. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK masz 30 dni od otrzymania wezwania. Aby ułatwić przystąpienie do PPK, stworzyliśmy poradnik "Jak utworzyć PPK krok po kroku - prosta instrukcja dla przedsiębiorców".

Jeśli wybrałeś już instytucję finansową i podpisałeś umowę o zarządzanie PPK, powinieneś poinformować o tym PFR, zaznaczając odpowiedni punkt w formularzu i wysyłając go. Przypominamy, że po zawarciu umowy o zarządzanie PPK, masz obowiązek zawrzeć również umowę o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych.

Co w przypadku niezawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 % funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy.

Planowane szkolenia i informacje

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń i konsultacji dla pracodawców, którzy otrzymali wezwanie: https://www.mojeppk.pl/wezwania.html#ppk

Infolinia PFR: 22 703 43 63 (czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00, opłata zgodnie z cennikiem operatora).

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Biznes na rynku rosyjskim: formy prowadzenia działalności
Pierwsze wizualizacje osiedla w Lublinie już dostępne!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO