KUKE Ubezpieczenia

Rekordowe wyniki KUKE w 2020 roku

KUKE S.A.
Rekordowe wyniki KUKE w 2020 roku

Wysoka dynamika przychodów KUKE w segmencie ubezpieczeń należności to efekt polityki nastawionej na wsparcie polskich przedsiębiorców, nie tylko w czasie prosperity, ale również w okresie dekoniunktury, m.in. podczas pandemii.

131,5 mln zł wyniosła wartość składki przypisanej brutto zebranej przez KUKE w 2020 r. z ubezpieczeń należności. To najlepszy wynik w historii spółki w tym segmencie po wzroście o 30,5 proc w ujęciu rocznym. Jeśli wziąć pod uwagę jedynie działalność komercyjną KUKE, nie uwzględniającą ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez skarb państwa, to składka przypisana brutto po raz pierwszy sięgnęła poziomu 100 mln zł, co w porównaniu z 2019 r. stanowi wzrost o 33 proc.

Zależało nam, by w tym bardzo trudnym dla polskich przedsiębiorców roku mogli oni bez przeszkód ubezpieczać należności handlowe, gdy ryzyko prowadzenia działalności gwałtownie się zwiększyło. Możliwość udzielania swoim kontrahentom kredytu kupieckiego w trakcie kryzysu oznacza nie tylko możliwość niezakłóconej realizacji bieżących zamówień, ale szansę na zdobycie nowych kontraktów. I wiele firm, również eksportowych, to wykorzystało. Wyniki KUKE pokazują, że działaliśmy skutecznie na rzecz naszych klientów, notując wyższą dynamikę przychodów niż w 2019 r. Przedsiębiorcy docenili nasze podejście i to, że jako nieliczni znajdowaliśmy dla nich możliwości ekspansji, szybko odpowiadając na pojawiające się wyzwania. Wprowadzaliśmy nowe rozwiązania, gdy rynek był niepewny co do rozwoju sytuacji. A wszystko to przy efektywnym zarządzaniu ryzykiem, skutkującym kolejny rok z rzędu ograniczeniem szkodowości i historycznie najlepszą rentownością naszego biznesu.

– powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak

Opierając się na najnowszych danych KNF, KUKE pozostawała jedną z najbardziej dynamicznych firm pod względem przyrostu składki w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Po trzech kwartałach 2020 r. notowała wzrost o 18 proc. w ujęciu rocznym, podczas gdy rynek przeżywał stagnację.

Można mieć nadzieję, że szok w gospodarce wywołany pandemią skłaniać będzie kolejnych przedsiębiorców do korzystania z oferowanych przez instytucje finansowe instrumentów służących bezpiecznemu rozwojowi. Należy o tym pamiętać szczególnie teraz, gdy wraz z wychodzeniem światowej gospodarki z kryzysu zmniejszy się publiczna pomoc dla biznesu, co może przynieść większą skalę niewypłacalności. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone w ostatnim czasie w KUKE nowatorskie rozwiązania dla przedsiębiorców i banków w ramach nowego systemu wsparcia eksportu pozwolą nam podtrzymać tempo rozwoju. A tym samym przyczynimy się do umocnienia doskonałych wyników polskiego eksportu, który wyjątkowo dobrze poradził sobie z zaburzeniami w globalnym handlu.

– dodał Janusz Władyczak

KUKE S.A.
Poprzedni artykuł
Vademecum Innowatora - podejmowanie decyzji biznesowych
Roczne podsumowanie cotygodniowych przeglądów prasy
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO