Rusza konkurs „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

PARP
Rusza konkurs „Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich”

Od 30 września do 15 października br. można zgłaszać wnioski o dofinansowanie projektów szkoleniowo-doradczych skierowanych do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą ubiegać się o zamówienia publiczne w Polsce. W puli konkursu znajduje się 15 mln zł.

Jest to pierwszy z etapów konkursu, który jest skierowany do operatorów. W drugim etapie wybrani operatorzy będą prowadzili usługi szkoleniowe i doradcze skierowane do sektora MMŚP.

Głównym celem konkursu PAPR jest zwiększenie liczby małych i średnich firm, które startują w przetargach oraz efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać produkty jak najlepszej jakości w konkurencyjnych cenach.

Projekty powinny zakładać przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie:

  1. szkoleń z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych, w tym tematyki partnerstwa publiczno-prywatnego,

  2. szkoleń, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień,

  3. szkoleń z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych,

  4. doradztwa związanego bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1-3,

  5. doradztwa z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

- Aż 80 proc. sumy chcemy przeznaczyć na szkolenia dla przedsiębiorców, którzy jeszcze nigdy nie startowali lub którzy wczesnej ponieśli porażkę w przetargach publicznych. Chcemy dać im szansę na rozwinięcie skrzydeł. Z drugiej strony liczymy, że takie działania sprawią, że znacznie wzrośnie liczba oferentów, a co za tym idzie, że instytucje publiczne będą mogły wybierać najlepszych kontrahentów i wzrośnie jakość dostarczanych produktów i usług - tłumaczy Szymon Kurek, ekspert z Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w PARP.
 

Do udziału w konkursie zapraszamy m.in:

  • przedsiębiorców,

  • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,

  • organizacje związkowe i organizacje pracodawców.

Więcej informacji

 

Konkurs jest realizowany w ramach działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku (typ projektu 2) POWER.

PARP
Poprzedni artykuł
PARP partnerem Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach
Poznaj ofertę PARP. Spotkanie informacyjne w Puławach oraz Lublinie.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO