SWO

Trwa nabór do projektu System Wczesnego Ostrzegania

PARP
SWO-PARP-NEWS

Celem projektu SWO jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe. Projekt  finansowany jest w ramach Funduszy Europejskich z Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt System Wczesnego Ostrzegania stawia na rozwój i wsparcie firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można jeszcze rozwiązać je poprzez narzędzia pozafinansowe. Projekt przeznaczony jest dla tych podmiotów, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utraciły sprawność prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto dla tych, w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

W ramach projektu sporządzona zostaje szczegółowa diagnoza kondycji przedsiębiorstwa, na podstawie której przedsiębiorca wybiera formę wsparcia indywidualnie dobraną do potrzeb firmy. Przedsięwzięcie  jest szyte na miarę potrzeb przedsiębiorców i cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Zgłoszenia w obecnie trwającym naborze można składać do 31 stycznia. W całym projekcie już zostało podpisanych prawie 200 umów wsparcia

– komentuje Edyta Sznajder, dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach, PARP.

Dofinansowanie otrzymać mogą firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
    lub
  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie, 
  • aktywna działalność gospodarcza zarejestrowana minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia naboru;

Kwota przeznaczona na działania szkoleniowo-doradcze dla firm w trudnościach w ramach całego projektu SWO to 41 860 000,00 zł . 

Obecny nabór trwa do 31 stycznia 2022r. 

Więcej informacji o konkursie na stronie PARP oraz w materiale informacyjnym o projekcie SWO. 

PARP
Poprzedni artykuł
„Granty na Eurogranty”: zwiększenie kwoty przeznaczonej na dofinansowanie i przedłużony nabór
Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje: nowy konkurs „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth"
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO