Trwa rekrutacja do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego

PFR S.A.
Trwa rekrutacja do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego

Ruszył nabór do Akceleratora Innowacji i Ekspansji dla sektora budowlanego. Projekt skierowany jest do małych, średnich i dużych firm, które chcą rozwijać swoją działalność, są zainteresowane rozpoczęciem lub wzmocnieniem obecności na rynkach zagranicznych bądź rozważają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Celem projektu jest dynamizacja ekspansji zagranicznej firm, wzbogacenie ich wiedzy o funduszach inwestycyjnych dostępnych w ramach Grupy PFR oraz wsparcie we wdrażaniu innowacji. Projekt dedykowany jest firmom z dominującym udziałem polskiego kapitału, które prowadzą działalność na terenie RP, eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne bądź planują wdrożenie innowacji.

Projekt potrwa trzy miesiące i będzie składał się z trzech etapów:

  • Strefa Rozwiązań (17-18 lutego 2021) – dwudniowe spotkanie warsztatowe, podczas którego przedsiębiorcy uzyskają praktyczną wiedzę o narzędziach jakimi administracja publiczna wspiera eksport.
  • Strefa Rozwiązań i B2B (22-26 lutego 2021) – spotkania z instytucjami z Grupy PFR, których celem jest wsparcie eksportu danej firmy oraz indywidualny dobór narzędzi finansowych. Każdego dnia przewidziane jest godzinne spotkanie z jedną instytucją Grupy PFR podczas której będzie możliwość zadawania pytań w sesji Q&A.
  • Strefa Dialogu (marzec 2021) – jednodniowe spotkanie, w ramach którego przedsiębiorcy będą mieli wpływ na kreowanie nowych rozwiązań dla wsparcia eksportu. We współpracy z biznesem, administracją publiczną i ekspertami przeprowadzimy dialog, prowadzący do zidentyfikowania barier rozwoju w danej branży, aby umożliwić firmom wdrażanie nowatorskich projektów oraz skalowanie swojej działalności.

Nabór do programu potrwa do 16 lutego 2021 r. do końca dnia. Firmy zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się pod podanym linkiem.

Branża budowlana w Polsce to około dwieście tysięcy firm, które łącznie stanowią trzecie największe źródło polskiego PKB. Wartość polskiego eksportu branży budowlanej w 2019 r. wyniosła około 8,2 mld euro, a jego średnioroczna dynamika z ostatnich 10 lat to 110%. 

Akcelerator Innowacji i Ekspansji to wspólne przedsięwzięcie Departamentu Rozwoju Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju, Ministerstwa Rozwoju oraz Grupy PFR, którego celem jest zdynamizowanie eksportu oraz wsparcie innowacji w branżach strategicznych wskazanych w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Nowości w ofercie Grupy PFR - rusza cykl webinariów dla przedsiębiorców
Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO