Webinarium

„Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm” - rusza cykl webinarów ARP

ARP S.A.
„Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm” - rusza cykl webinarów ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, UN Global Compact Network Poland oraz Polityką Insight zapraszają na cykl bezpłatnych webinariów pt.

„Zamówienia międzynarodowe – szansa na rozszerzenie działalności biznesowej polskich firm”.

Najbliższe webinarium odbędzie się 12 stycznia 2021 r. w godzinach 11.00 - 14:00.  W jego trakcie uczestnicy zapoznają się z procedurami udzielania zamówień w systemie NATO.

Rejestracja na wydarzenie

UWAGA: Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 8.01.2021 r. g. 12:00

Podczas kolejnego spotkania zostanie omówiony system zamówień w instytucji Unii Europejskiej. Informacja o jego terminie pojawi się na stronie www.arp.pl, www.pfr.pl oraz w mediach społecznościowych instytucji współtworzących cykl seminariów.

System zamówień instytucji NATO

Od 1999 roku Polska należy do NATO i polscy przedsiębiorcy mogą być dostawcami towarów i wykonawcami usług dla struktur NATO. Zakupy finansowane są miedzy innymi z budżetu NATO, budżetów narodowych oraz Programu Inwestycyjnego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów, rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, instalacje portowe.

NATO, to wiele rodzajów wojsk, agencji i baz wojskowych,  których zakupy dotyczą towarów i usług codziennego użytku np. infrastruktury informatycznej, biurowej, usług doradczych, żywności. Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć tylko firmy z państw członkowskich NATO.

Agenda webinarium

Wprowadzenie (15 min)

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej MRPiT
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • UN Global Compact Network Poland

Część I szkolenia (1 h)

 1. NCIA i rola polskiego eksperta technicznego - POL NATEX - Płk Przemysław Michalak – Polish Delegation to NATO.
 2. Informacja o możliwości współpracy w zakresie innowacyjnych pomysłów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zasady współpracy i wyboru ofert stosowane przez NCIA - Pani Agata Szydełko – zastępca dyrektora, Departament Zamówień NCIA.
 3. Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NCIA.

Część II szkolenia (1 h)

 1. NSPA i rola polskiego oficera łącznikowego - Ppłk Piotr Sitarz - Head, Polish Liaison Office to NSPO/ NSPA.
 2. Rejestracji firm z bazie danych NSPA oraz zasady obowiązujące przy udzielaniu zamówień - Przedstawiciel NSPA (prezentacja w języku angielskim).
 3. Pytania i odpowiedzi dot. współpracy z NSPA.

Część III – PARP i Polityka Insight (30 min)

 1. Wsparcie przedsiębiorców w dostępie do zamówień organizacji międzynarodowych oferowane przez PARP – Agata Kudelska, Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. (20 min)
 2. Jak przygotować firmę do współpracy z NATO? Na podstawie przygotowanego na zamówienie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii raportu pt. Jak ubiegać się o zamówienia publiczne organizacji międzynarodowych? 15 historii sukcesu polskich firm – Monika Helak, Polityka Insight. (10 min)

Część IV – zakończenie webinarium

ARP S.A.
Poprzedni artykuł
Komisja Europejska zatwierdziła Tarczę Finansową PFR 2.0
Jak w grudniu radzili sobie absolwenci Szkoły Pionierów PFR? Sprawdź Prasówkę Pionierów!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO