Zmiana w ewidencji Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających PPK

PFR S.A.
savings_grafika_news

Na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, PFR zawiesił udział BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych do 30 sierpnia 2022 r. W tym czasie Fundusz nie będzie podpisywał nowych umów o zarządzanie PPK. Rachunki uczestników PPK są bezpieczne i będą zarządzane bez zmian.

Zawieszenie udziału BPS TFI S.A. w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych na okres 3 miesięcy wynika z art. 63 ust. 2 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i jest spowodowane brakiem spełnienia niektórych wymagań określonych w ustawie o PPK. Na wniosek KNF okres zawieszenia może zostać przedłużony. 

BPS TFI S.A w okresie zawieszenia udziału w ewidencji PPK nie może zawierać nowych umów o zarządzanie PPK. Możliwe jest natomiast zawieranie nowych umów o prowadzenie PPK, a wpłaty na rachunki PPK uczestników PPK są przyjmowane na dotychczasowych zasadach. Pracodawcy oraz uczestnicy PPK nie muszą podejmować w związku z tym żadnych działań.

Jak wynika z komunikatu BPS TFI S.A., zawieszenie to jest pierwszym krokiem w procesie finalnego przekazania zarządzania funduszem BPS Emerytura PPK do PFR TFI S.A., które jest instytucją wyznaczoną na mocy ustawy o PPK. Data przekazania zarządzania Funduszem nie jest jeszcze znana. 
Zmiana instytucji zarządzającej nie wpłynie na własność środków zgromadzonych na rachunkach PPK, a celem tej zmiany jest zapewnienie uczestnikom PPK bezpieczeństwa zgromadzonych środków i zarządzania nimi w oparciu o najwyższe rynkowe standardy. Wysokie wymagania, jakie musi spełniać instytucja wyznaczona, określone w ustawie o PPK, to jedno z rozwiązań systemowych, zapewniających ochronę środków zgromadzonych w tym programie.

Obecnie środkami zgromadzonymi w PPK, poza PBS TFI S.A., zarządza 18 instytucji finansowych. Wszystkie one spełniają szczegółowe wymagania, dot. m.in. doświadczenia i kapitału własnego, gwarantujące ich profesjonalizm.    
 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Mieszkania na wynajem w Łowiczu
Rusza szósta edycja programu „Wsparcie prawne dla startupów”
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO