biogazownie

Biogazownie – w oczekiwaniu na przełom

Bartłomiej Pawlak
biogazownie_blog_PFR_31052022

W ostatnim roku wpis do rejestru prowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uzyskało 11 nowych obiektów, z czego aż 4 należały do Polskiej Grupy Biogazowej finansowanej przez Polski Fundusz Rozwoju. Jednostki te dysponują mocą 1 MW każda, przy rocznej wydajności łącznej ok. 17,5 mln m3. 

PFR jest obecnie największym inwestorem kapitałowym na polskim rynku biogazowym. Do tej pory zainwestowaliśmy w 13 instalacji o łącznej mocy 12 MW. Na tym jednak nie zamierzamy poprzestać. Zależy nam na budowie silnej grupy kapitałowej ze szczególnym naciskiem na rozwój kompetencji w obszarze biogazu i biometanu. Odpowiadając na lokalne potrzeby energetyczne, chcemy jednocześnie wspierać producentów rolno-spożywczych w zagospodarowaniu odpadów roślinnych, stawiając na sprawnie działającą gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

Rok 2021 był czasem kolejnych zawirowań wywołanych pandemią. Specyfiką biznesu biogazowego są wysokie koszty zmienne związane z pozyskaniem substratu, które są dodatkowo potęgowane ograniczeniami sanitarnymi. Branża zmaga się też z czynnikami obniżającymi rentowność takimi jak: rosnące koszty pracy, czy wzrost kosztów obsługi transportu. Wprawdzie ustawodawca w ramach systemu wsparcia zagwarantował wysokie taryfy dla biogazu oraz waloryzację cen, to dynamika rozwoju segmentu biogazowni nie jest imponująca w porównaniu do innych technologii. 

Dodatkowo, rentowność biznesu pogarszają obowiązki regulacyjne i środowiskowe, które wiążą się z kosztownym monitoringiem samej instalacji, jak i pozostałości po procesie fermentacji. Regulacje dotyczące obrotu odpadami są potrzebne z oczywistych względów, ale widzimy możliwości usprawnienia procesów administracyjnych. 

Istotnymi czynnikami hamującymi rozwój branży są także uwarunkowania lokalne i nie zawsze możliwy do zastosowania efekt synergii, gdzie łączy się dostęp do substratu z zapotrzebowaniem na ciepło. Wyzwaniem będzie zbliżenie biogazowni do odbiorców ciepła i gazu przy zachowaniu akceptacji społecznej. 

Należy także pamiętać o wyzwaniu, jakim jest przyłączenie nowych źródeł do sieci elektroenergetycznej. By go ominąć można wykorzystać potencjał budowy jednostek biogazowych zasilających infrastrukturę gazową, dostarczających paliwo do transportu lub opartych o bezpośrednią sprzedaż energii do odbiorców. Potrzebne są jednak zmiany przepisów. Chodzi o złagodzenie zasad bezpośredniej sprzedaży energii oraz kryteriów związanych z wprowadzeniem biometanu do sieci gazowej. 

Tym niemniej odważnie patrzymy w przyszłość. Bazując na doświadczeniach naszych sąsiadów, możliwości rozwoju rynku biogazowego w Polsce są w dalszym ciągu imponujące. 
Przed kolejnymi pokoleniami stoi olbrzymie wyzwanie związane z ochroną klimatu i poprawą jakości środowiska. Jesteśmy częścią społeczności europejskiej, która ma ambicję stać się neutralna klimatycznie w przeciągu kolejnych 3 dekad. Aktualna infrastruktura wytwórcza w energetyce, która jest oparta na węglu, kończy swoją służbę nie tylko ze względu na politykę klimatyczną, ale po prostu niską efektywność ekonomiczną, znaczną presję na środowisko i wyczerpanie możliwości technicznych. 

Jako PFR szczególną uwagą przykładamy do inwestycji przyczyniających się do obniżania emisji, zwiększania bezpieczeństwa dostaw energii oraz poprawy elastyczności funkcjonowania systemu paliwowo-energetycznego. Idealna inwestycja to taka, która nie tylko pozwala osiągać wysokie stopy zwrotu, ale ma także pozytywny wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Inwestujemy w różne technologie OZE, od biogazu, poprzez fotowoltaikę, na elektrowniach wiatrowych kończąc. Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach Programu PFR Green Hub i zaangażowanie w nowe inwestycje energetyczne na szeroką skalę.  Wierzę, że łącząc różne kompetencje i środki finansowe jesteśmy w stanie wprowadzić polski rynek biogazowy na ścieżkę dynamicznego rozwoju. 

*materiał ukazał się także w Raporcie Biogaz w Polsce 2021. 
 

Bartłomiej Pawlak
Poprzedni artykuł
Design thinking - "nie dziękuję", czyli innowacje w firmie
Złotowłosa odeszła. Zapnijcie pasy! Co nas czeka w 2022 r.? Jakie będą kluczowe trendy? Co będzie największym wyzwaniem?
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO