Jak przygotować firmę do oceny jej wpływu na środowisko?

Magda Gajownik de Vries
ESG_blog_pfr_12082022

Poprawa efektywności energetycznej staje się istotnym celem dla firm ze względu na rosnące koszty działalności czy nadchodzący obowiązek raportowania ESG. Z Badania Dojrzałości Innowacyjnej przeprowadzonego przez PFR, wynika, że zaledwie 20% dużych firm (powyżej 250 pracowników) rozpoczęło projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Przygotowanie organizacji do raportowania niefinansowego i długofalowej dekarbonizacji wymaga przede wszystkim świadomości i wiedzy. Poniżej PFR pokazuje sekwencję czterech kroków, których celem jest poprawa efektywności energetycznej i wpisanie raportowania ESG w życie organizacji.

Projektowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw dotyczącej zrównoważonego rozwoju (CSRD) nałoży na większość dużych firm obowiązek raportowania niefinansowego, które powinno zawierać m.in.: wyliczenia śladu węglowego organizacji oraz działania wskazujące na aktywność firmy w redukcji negatywnego wpływu na środowisko i dążenie do neutralności klimatycznej.
W związku z tym w wielu firmach  już teraz pojawia się potrzeba, uwarunkowana zarówno ekonomicznie, jak i  legislacyjnie, do  podjęcia działań poprawiających  efektywność energetyczną.

Na ile polskie firmy są przygotowane na ESG?Z Badania Dojrzałości Innowacyjnej PFR (BDI) przeprowadzonego na próbie 100 dużych przedsiębiorstw wynika, że 81%  firm (powyżej 250 pracowników) w obszarze dojrzałości do transformacji energetycznej zakwalifikowanych zostało jako firmy o profilu tradycyjnym.

Są to firmy zazwyczaj nie posiadające strategii poprawy efektywności energetycznej, czy też planów dążenia do neutralności klimatycznej. Firmy te przeważnie mierzą zużycie energii i innych mediów w sposób ręczny.

Zaledwie 5% badanych firm wdraża system zarządzania energią ISO 5000:1 bądź EMAS, stosuje algorytmy uczenia maszynowego, wspierające optymalizację kosztów energii lub ma interdyscyplinarny zespół odpowiedzialny za efektywność energetyczną.

4 kroki do dekarbonizacji firmy

Krok 1 – Budowa świadomości

Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej się opłaca i jest w perspektywie czasowej najlepszą formą walki z rosnącymi cenami energii.  Wczesne podjęcie działań, pozwoli przygotować firmę do obowiązku raportowania ESG, a także może pomóc w budowaniu przewagi konkurencyjnej. 
Chcąc zbudować w firmie świadomość korzyści, jakie płyną z wdrażania ESG warto skorzystać z bezpłatnego kursu  on-line „Raportowanie ESG w praktyce”, przygotowanego przez ekspertów PFR. Kurs znajduje się pod linkiem

Krok 2 – Obliczenie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego organizacji pozwala określić punkt wyjścia do określenia późniejszych efektów podejmowanych działań. Chcąc wesprzeć firmy w przygotowaniu pracowników do prowadzenia samodzielnych obliczeń, PFR wraz z Krajową Agencją Poszanowania Energii stworzyli  komercyjne warsztaty „Obliczanie śladu węglowego organizacji”.

Warsztaty prowadzone są w oparciu o prawdziwe dane, dzięki czemu uczestnicy przy wsparciu eksperta wyliczają ślad węglowy dla swojej  organizacji. Na warsztaty zapraszane są zespoły do 5 osób z organizacji, a zgłoszenia na wybrane terminy można wysyłać poprzez formularz

Krok 3 – Polityka ESG

Zazielenianie firmy powinno odbywać się w oparciu o strategię, która określa działania krótko- i długookresowe. Dobrze, aby te kluczowe kierunki zostały wyznaczone w oparciu o faktyczne dane zużycia energii w przedsiębiorstwie. W początkowym etapie warto wykonać audyt efektywności energetycznej lub wykorzystać wnioski z obowiązkowych audytów dla dużych firm wykonanych w 2021 roku.
Audyt pozwoli określić największe straty w zużyciu energii oraz stworzyć rekomendacje działań dla poprawy efektywności energetycznej. Do zidentyfikowania źródła strat energii coraz powszechniej stosowana jest technologia EMAS, czyli inteligentne czujniki i systemy, których wykorzystanie pozwala na redukcję zużywanej energii nawet do 15%.

Krok 4 – Plan działania i monitorowanie

Mając dane zużycia energii oraz politykę ESG należy przejść do opracowania szczegółowych planów działania. Dzięki nim osoby decyzyjne w organizacji będą świadomie dobierać technologie oraz realizować inwestycje pozwalające m.in.: na obniżenie śladu węglowego organizacji czy zwiększanie transparentności działań. Stopień wykonania planu będzie odzwierciedlany w kolejnych raportach ESG.  
Chcąc wesprzeć firmy w usprawnieniu procesów wewnętrznych oraz przygotowaniu do sporządzenia pierwszego raportu, PFR przygotował mapę „ESG w praktyce – narzędzia i start-upy wspierające wdrożenie strategii i raportowanie ESG.

Proponowane na mapie rozwiązania usprawniają m.in.:  zarządzanie energią i wyliczanie śladu węglowego organizacji czy sporządzenie raportu niefinansowego. Więcej informacji o dostępnych na rynku rozwiązaniach można odnaleźć tutaj.  

Dlaczego warto zadbać o efektywność energetyczną?

Ujawnianie danych dotyczących wielkości śladu węglowego organizacji to jeden z podstawowych wskaźników środowiskowych w raportach ESG. Trendy na rynku wskazują, że banki, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz fundusze inwestycyjne coraz częściej weryfikują raporty ESG przedsiębiorstw, które są dla nich ważnym elementem przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu inwestycji.
„Zielone finansowanie” będzie wspierane również przez kolejną unijną regulację, tzw. Taksonomię UE, która pozwoli na jasną ocenę, która działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo.

Magda Gajownik de Vries

Artykuł ukazał się także na www.alebank.pl 

Magda Gajownik de Vries
Poprzedni artykuł
Przegląd rozwiązań technologicznych, które wspierają cyfryzację firm
Miejskie innowacje w obliczu COVID-19, które zostaną z nami na dłużej
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO