Cyfryzacja Innowacje

Już ponad 140 firm skorzystało z bezpłatnego Testu Dojrzałości Cyfrowej. Jakie są pierwsze wnioski?

PFR S.A.
Plansza artykuł blogowy

Pod koniec 2022 roku UE opracowała pogram polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030", gdzie zostały wyznaczone cele z obszaru cyfryzacji organizacji. Autorzy dokumentu założyli, że do 2030 roku 75 proc. przedsiębiorstw w UE powinno korzystać z co najmniej jednej z 3 technologii takich jak: chmura obliczeniowa, AI,  analiza dużych zbiorów danych (big data), a ponad 90 proc. MŚP powinno osiągnąć co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych. Aby przybliżyć polskie przedsiębiorstwa do osiągnięcia tych celów Polski Fundusz Rozwoju przy wsparciu merytorycznym Fundacji Digital Poland przygotował Test Dojrzałości Cyfrowej. 

Polska cyfryzacja idzie, gdy inni biegną. Pierwsze wnioski z Testu Dojrzałości Cyfrowej

Po niespełna dwóch miesiącach po udostępnieniu narzędzia, skorzystało z niego ponad 140 firm. Średnia wyników dla całego testu to jedynie 50 proc. możliwych punktów do zdobycia. Oznacza to, że większość firm, która dokonała samooceny zakwalifikowana została jako firma tradycyjna cyfrowo. Przed wieloma przedsiębiorstwami cyfryzacja to jeszcze wyzwanie, nie tyle na poziomie finansowania, ale zbudowania świadomości potrzeby zmian w organizacji. 

 Źródło: Test Dojrzałości Cyfrowej, wyniki na próbie: 136 firm 

Co sprawia firmom największą trudność? Najsłabiej wypada obszar wykorzystania danych w organizacji i rozwoju procesów analitycznych. Kolejnym zagadnieniem, które sprawia problemy jest innowacja czyli zdolności do rozwoju nowych produktów i usług w oparciu o narzędzia cyfrowe. Organizacje mają także trudności z planowaniem swojego rozwoju cyfrowego, który obecnie zazwyczaj nie jest odzwierciedlony w strategii cyfryzacji.

 Źródło: Test Dojrzałości Cyfrowej, wyniki na próbie: 136 firm 

Cyfryzacja zaczyna się od środka

Dzięki Testowi firma zyskuje przede wszystkim bezpłatną i natychmiastową diagnozę oraz ocenę poziomu dojrzałości cyfrowej. Dodatkowo poznaje mocne i słabe strony organizacji w obszarze cyfryzacji oraz pozwala zwiększyć świadomość w zakresie czynników wpływających na poziom cyfryzacji. Jak zatem korzystać z Testu? Narzędzie składa się z 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrowo. Pytania zostały podzielone na 9 obszarów tematycznych, dla których narzędzie przedstawi osobne wyniki, a po wypełnieniu firma otrzyma od razu wynik oraz raport z rekomendacjami. 

Postaw pierwszy krok w cyfrową przyszłość! Skorzystaj z Cyfrowej Wyprawki dla Firm

Cyfrowa Wyprawka dla Firm to kompleksowe kompendium wiedzy o cyfryzacji dla Twojej firmy, które zawiera cztery kroki, pomagające przybliżyć firmę w stronę digitalizacji. Poniżej zostały przedstawione kroki, jakie przedsiębiorstwo może podjąć w kierunku dojrzałości cyfrowej.

  • 1 krok: Wypełnij Test Dojrzałości Cyfrowej i poznaj potencjał Twojej Firmy w obszarze cyfryzacji. Dostęp pod linkiem
  • 2 krok: Przejrzyj kompendium materiałów Cyfrowej Wyprawki dla Firm z zakresu cyfryzacji procesów w firmie, kompetencji cyfrowych oraz nowych technologii. Dostęp pod linkiem
  • 3 krok: Skorzystaj z narzędzi cyfrowych wspierających rozwój w obszarach: marketingu i sprzedaży, zarządzania przedsiębiorstwem, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania kapitałem ludzkim oraz wsparcia procesów rozwoju produktu. Dostęp pod linkiem.
  • 4 krok: Sprawdź aktualne źródła finansowania cyfryzacji. Dostęp pod linkiem

W kompendium wiedzy znalazła się też m.in. aktualna lista Polskiej Sieci Hubów Innowacji Cyfrowych (tzw. EDIH-y). Ich rolą jest pomoc w zwiększaniu konkurencyjności firm, poprzez zaawansowane doradztwo w wybranych procesach cyfryzacji. Tworzą je m.in. instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, dostawcy rozwiązań i zaplecza technologicznego, uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe.

 

Aktualna lista instytucji znajduje się pod linkiem.  

Źródło: na podstawie https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/polskie-konsorcja-w-europejskiej-sieci-hubow-innowacji-cyfrowych/ 

 

Publikacja została przygotowana przez zespół dużych firm PFR.

 

Więcej o działaniach zespołu i programu Sieć Firm Przyszłości PFR:
https://pfrsa.pl/siecfirmprzyszloscipfr 
Test Dojrzałości Cyfrowej: 
https://pfrsa.pl/siecfirmprzyszloscipfr/test-dojrzalosci-cyfrowej.html 
Cyfrowa Wyprawkadla Firm: https://pfrsa.pl/cyfrowa-wyprawka


 

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Jakie branże wspieramy w ramach PFR Tech Hub?
Ślad węglowy w kontekście raportowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO