Polskie meble odważniej wychodzą w świat

Włodzimierz Hrymniak
Polskie meble odważniej wychodzą w świat

Polska jest 3. eksporterem mebli na świecie (za Chinami i Niemcami) i 6. największym ich producentem. Nasze meble są znane i cenione na świecie, chociaż często odbiorca końcowy nie wie skąd pochodzą. Branża utrzymuje wysoką dynamikę produkcji, która po 8 miesiącach 2018 roku wynosiła 8%. Spodziewamy się, że w całym 2018 roku produkcja sprzedana mebli przekroczy historyczne 50 mld złotych! Przy produkcji mebli pracuje na etatach 164 tysiące osób. Pisaliśmy o tym więcej przy okazji raportu "Stan i perspektywy polskiego rynku meblowego".

Rosną koszty i obniżają się wskaźniki rentowności. Po pierwszym półroczu 2018 roku przeciętna rentowność sprzedaży wyniosła 4,9%, a rok wcześniej 5,3%. Grupa dużych i średnich przedsiębiorstw meblarskich w Polsce to ok. 400 podmiotów. Aż 21% z nich było w tym czasie deficytowych - w 2016 było to mniej niż 10%.

Jednym z rozwiązań tego problemu, możliwym dla wielu producentów, jest zmiana strategii i aktywne poszukiwania klientów także poza rynkami Unii Europejskiej. To jeden z powodów, dla którego Polski Fundusz Rozwoju, koordynator rządowego programu flagowego "Polskie Meble", wyszedł z inicjatywą "Akceleratora eksportu branży meblarskiej".

Ideą Akceleratora jest połączenie działań PFR, jego partnerów oraz firm z branży meblowej, w celu wzmocnienia ich pozycji w skutecznym prowadzeniu ekspansji zagranicznej. Program powstał w wyniku konsultacji z przedsiębiorcami i w odpowiedzi na ich potrzeby poszukiwania szans w eksporcie.

Z naszych obserwacji jako koordynatora Programu Polskie Meble wynika, że wśród części decydentów w firmach wiedza o tym, jak prowadzić ekspansję na rynki zagraniczne jest niewystarczająca. Wielu z nich nie zna aktualnej oferty wsparcia polskich eksporterów przez grupę PFR. Nie mają informacji jak wykorzystać możliwości, które dają Zagraniczne Biura Handlowe PAIH i do jakich zadań można je zaangażować. Nie wiedzą również, jak dotrzeć skutecznie ze swoimi pomysłami bezpośrednio do decydentów w ministerstwach i zmienić zasady oraz formy współpracy. Z drugiej strony zarówno Grupa PFR, jak też ministerstwa odpowiedzialne za wsparcie ekspansji zagranicznej, nie zawsze wpisują się ze swoją ofertą w oczekiwania branży. Uruchamiamy akcelerator, ponieważ naszym celem jest zmiana tego stanu rzeczy.

Grupa PFR to sieć instytucji oferujących instrumenty wsparcia na różnych etapach rozwoju firmy i dostosowane do różnych sytuacji biznesowych. Oferujemy instrumenty komercyjne, programy pomocowe, a także sięgamy po nowe rozwiązania, jakimi są np. usługi nowoutworzonej sieci Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Meblarstwo to branża o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju branża meblarska została określona jako jedna z polskich specjalizacji przemysłowych.

Program Flagowy "Polskie Meble" przewiduje działania wzmacniające globalną pozycję konkurencyjną branży meblarskiej poprzez rozwój wzornictwa (w tym eko designu), nowe technologie oraz tworzenie silnych polskich marek meblowych. Polska chce zająć pozycję lidera Europy w eksporcie mebli. Pomóc w tym mają instrumenty wsparcia branży, które zostały uruchomione z udziałem Grupy PFR. Najważniejsze z nich to:

  • Granty na dizajn (wsparcie tworzenia nowych kolekcji z profesjonalnymi projektantami) i Go to Brand (dotacje na udział w targach zagranicznych), Strategia promocji marki polskiej branży meblarskiej - programy uruchomione przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
  • Program Marka Polskiej Gospodarki - Brand (promocja branży meblarskiej), uruchomiony przez PAIH,
  • Innowacyjne meble w przyjaznej szkole (wsparcie wyposażenia szkół w nowoczesne i dostępne meble), program realizowany przy współpracy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
  • WoodINN (sektorowy program badawczy dla branży meblarskiej), uruchomiony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nowym instrumentem wsparcia jest Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej. Program składa się z trzech filarów:

Strefa Nowych Rynków to warsztaty z podmiotami z Grupy PFR. Będą one przygotowane w oparciu o realne przykłady, z nastawieniem na dyskusję na temat doskonalenia oferty Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Funduszu Ekspansji Zagranicznej, Funduszy PFR oraz PARP-u. Po warsztatach nawiążemy relacje z odpowiednimi biurami PAIH na całym świecie, aby uczestnicy otrzymali wsparcie doradcze w zakresie ekspansji na wybrany rynek.

Strefa Firm to dedykowany opiekun z Grupy PFR, który na potrzeby uczestników przeselekcjonuje ofertę partnerów i poprowadzi do odpowiednich instytucji oferujących finansowanie, ubezpieczenia, kapitał na inwestycje zagraniczne czy dotacje i inne usługi w ramach naszych instrumentów.

Strefa Dialogu to obszar współpracy m.in. z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. To proces, w którym uczestnicy zidentyfikują pomysły na nowe rozwiązania wspierające eksport.

Korzyści z uczestnictwa w Akceleratorze to:

  • Wzmocnienie potencjału eksportowego firmy przy wykorzystaniu narzędzi Grupy PFR,
  • Możliwość wyjścia na nowe rynki dzięki współpracy z Zagranicznymi Biurami Handlowymi,
  • Możliwość zgłoszenia i konsultacji nowych instrumentów wspierających branżę,
  • Jeden punkt kontaktowy do Grupy PFR, który pomoże zidentyfikować właściwą ścieżkę wsparcia dla danej firmy.

Do pierwszej edycji Akceleratora chcemy zaprosić głównie firmy już dzisiaj oferujące oryginalny produkt pod własną marką lub takie, które są bliskie osiągnięcia tego celu. W szczególności chcielibyśmy pracować tu z firmami, które w strategii szukają szans także na rynkach perspektywicznych poza Unią Europejską. Dwudziestu uczestników pierwszej edycji Akceleratora wybierzemy na podstawie przesłanych deklaracji. Jednocześnie planujemy realizować kolejne edycje, dzięki czemu aplikujący będą mieli szansę na udział w programie w przyszłości. Program jest darmowy, a uczestnicy pokrywają wyłącznie własne koszty związane z transportem i poświęconym czasem. Dzięki takiemu podejściu, udział w akceleratorze nie wiąże się z pomocą publiczną i nie wyklucza udziału dużych podmiotów.

Akcelerator to szansa dla firm, które swoim doświadczeniem, potencjałem i strategią budują markę polskiego meblarstwa na świecie. Zależy nam na współpracy z podmiotami, które zdobyty zestaw wiedzy, usług i możliwości przekują w nowe możliwości biznesowe. Wierzę też, że w trakcie programu akceleracji zrodzi się wiele nowych pomysłów i szans na współpracę pomiędzy uczestnikami i Grupą PFR. Zapraszam wraz z zespołem do składania aplikacji do Akceleratora na stronie PFR.

Zdjęcie: http://www.vzor.com/

Włodzimierz Hrymniak
Poprzedni artykuł
PPK, a wzrost kapitału społecznego
11 trendów FinTech, które zaskoczą nas w 2018 roku
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO