Startuje Szkoła Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju

Eliza Kruczkowska
Startuje Szkoła Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju

Polski Fundusz Rozwoju wraz z Allegro, TDJ, Uniwersytetem w Cambridge oraz Fundacją PFR rozpoczyna unikalny program edukacyjny formujący przyszłych przedsiębiorców technologicznych i wizjonerów. Aktywni i utalentowani Polacy, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje biznesowe i technologiczne, mogą już dziś zgłosić się do programu. Aplikacje przyjmowane będą do 26. czerwca, a program rozpocznie się we wrześniu br.

Polski Fundusz Rozwoju powstał by wypełniać kluczowe luki w różnych obszarach - finansowania, inwestycji, doradztwa. Pamiętam jak w 2016 pracowaliśmy na strategią w obszarze innowacyjności - wtedy prócz braku w dostępie do kapitału wysokiego ryzyka i potrzeby rozwijania innowacji ze strony firm zauważyliśmy brak wiedzy o trendach  i nowych obszarach rozwijania innowacji, brak strategicznego podejścia przedsiębiorstw do innowacji czy niski poziom wiedzy i kompetencji o procesie zarządzania innowacją i wdrażania innowacji.

W zeszłorocznym raporcie "Państwa Grupy Wyszehradzkiej europejskim centrum innowacji - ekosystem i finansowanie" rekomendowaliśmy stworzenie programu rozpoznawania i wsparcia najbardziej utalentowanych specjalistów i przedsiębiorców z regionu bo jesteśmy przekonani, że budowanie przyszłych liderów biznesu i innowacji to jeden z naszych priorytetów.  Potwierdziły to badania i rozmowy z młodymi przedsiębiorcami - 66% ankietowanych podczas spotkania OpenReaktor #60 przyznało, że nasz program powinien składać się z nauki od branżowych i technologicznych ekspertów, a ponad połowa przyznała, że zamiast teoretyków woli czerpać wiedzę od założycieli firm i wyspecjalizowanych w danym obszarze praktyków. Francja ma swoją Szkołę Programowania 42, jeden z najbardziej innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania programowania i IT na świecie, my dziś startujemy z Szkołą Pionierów PFR.

Ten kolejny produkt w ofercie PFR jest pilotażowym programem edukacyjny, w którym działania będą dotyczyły obszaru na styku biznesu i edukacji, nauczycielami będą praktycy, a metodologią nauczanie peer-to-peer i rozwiązywanie wyzwań. Do Rady Programowej opracowującej zakres zajęć zaprosiliśmy m.in. wizjonerów takich jak Aleksandra Przegalińska z MIT w Bostonie, analityka trendów Natalię Hatalską, eksperta od etyki zawodowej i przywództwa, profesora Olafa Żylicza z Uniwersytetu SWPS, czy prof. Alexandra Nawrockiego, najwyżej notowanego dyrektora NASA. Wszyscy za cel stawiamy sobie rozwój liderów w obszarze innowacji w Polsce. W tym roku szukamy 50 wybitnych talentów, których przeszkolimy w Polsce, a potem wyślemy na szkolenie przygotowane przez Cambridge Enterprise, jednostkę uniwersytetu dedykowaną komercjalizacji efektów badań naukowych i wizjonerskich produktów. Do naszej inicjatywy zaprosiliśmy dwie firmy, które doskonale wpisują się w wyzwanie, jakie przed nami stoi - Allegro, pioniera polskiego e-commerce, oraz TDJ, firmę inwestycyjną, prowadzoną w pionierski sposób przez menedżera młodego pokolenia, Tomasza Domogałę.

Wyzwanie - umiejętności jutra

W Polsce wciąż jest jeszcze niewiele działań, które w sposób systemowy wspierają indywidualną ścieżkę rozwoju młodych osób, stojących na progu podejmowania decyzji ważnych pod względem zawodowym i osobistym. Dlatego Szkoła Pionierów PFR to unikalny program edukacyjny formujący przyszłych przedsiębiorców technologicznych i wizjonerów. Projekty realizowane będą grupowo pod okiem doświadczonych przedsiębiorców. Ocena projektów będzie również grupowa - inni uczestnicy będą przyznawać punkty i wskazywać błędy do poprawienia. Powstaną mechanizmy obrony i dialogu z oceniającym. Stawiamy na samodzielność, gdzie nauczyciele - przedsiębiorcy to pomocnicy. Przed uczestnikami postawimy konkretne problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się firmy technologiczne. Wszystko po to, by zachęcić uczestników do nieszablonowego, krytycznego myślenia, kreatywności i rozwiązywania problemów. Według raportu "Przyszłość miejsc pracy" Światowego Forum Ekonomicznego, te trzy wszystkie umiejętności będą stanowiły kluczowe kwalifikacje pracowników w 2020 roku.

Źródło: Raport "Przyszłość miejsc pracy", Światowe Forum Ekonomiczne, 2016

Jak aplikować?

Aby zgłosić swój udział należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie startup.pfr.pl/szkola-pionierow i załączyć do niego swoje CV oraz swój plan rozwoju personalnego. W drugim etapie z wybranymi osobami spotka się komisja i zakwalifikuje 50 z nich do udziału w programie. Szukamy wybitnych osób z całej Polski w wieku 20-35 lat. Szkoła Pionierów PFR ruszy we wrześniu br. Udział w programie jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają jedynie koszty zakwaterowania podczas warsztatów w stolicy. Aplikacje można składać do 19. czerwca.

Cytując "Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju" - człowiek zdolny do tworzenia innowacyjnych rozwiązań jest sercem procesów innowacyjnych, a więc kluczowym czynnikiem warunkującym zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, a w konsekwencji ich konkurencyjności opartej na produktach i usługach o wartości dodanej. Głęboko wierzę, że pilotaż Szkoły Pionierów pokaże nam, że warto inwestować również w kapitał ludzki.

To co, kto chętny?

Więcej na temat programu.

Eliza Kruczkowska
Poprzedni artykuł
Polskie miasta liderami w segmencie E-busów w Europie
PPK, a wzrost kapitału społecznego
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO