Raport Biura Analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - listopad 2021 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - listopad 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec drugiego kwartału 2021 r. 2.627.773 mln PLN, co było kwotą o 10,8% wyższą niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego i o 0,4% większą niż na koniec pierwszego kwartału br. Z kolei wartość aktywów finansowych netto gospodarstw domowych (aktywa pomniejszone o zobowiązania) wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2021 r. 1.799.749 mln PLN, co było kwotą o 16,0% wyższą niż na koniec II kw. 2020 r. i o 0,8% większą niż w I kwartale 2021 r.
  • Po raz kolejny rekordowo wysoki okazał się poziom gotówki. Na koniec II kwartału 2021 r. gospodarstwa domowe zgromadziły w tej pozycji aktywów 322.481 mln PLN, tj. o 16,1% więcej niż w analogicznym kwartale rok temu. Gotówka jest drugim największy składnikiem aktywów finansowych gospodarstw domowych, ustępując jedynie depozytom bieżącym rozliczeniowym. W stosunku do PKB dysponujemy największą ilością gotówki spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej.
  • Stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce wyniosła na koniec 2020 r. 8,8%, tj. była na najwyższym poziomie od co najmniej 2009 r. Mimo dynamicznego wzrostu (z 2,88% w 2019 r.) na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej pozostajemy trzecim najmniej oszczędzającym narodem, wyprzedzamy jedynie Grecję i Cypr. Najbardziej oszczędnymi są mieszkańcy Irlandii, gdzie stopa oszczędności brutto wyniosła 25,2%. Na drugim miejscu znajdują się Holendrzy (24,0%), a na trzecim Niemcy (23,4%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Przegląd gospodarek europejskich - listopad 2021 r.
Niemcy - przegląd gospodarek UE - październik 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO