Raport biura analiz Przegląd gospodarek UE

Niemcy - przegląd gospodarek UE - październik 2021

Andrzej Kochman
Niemcy - przegląd gospodarek UE - październik 2021

 Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. Oczekiwania biznesowe Indeksu IFO w ciągu ostatnich miesięcy uległy wyraźnemu pogorszeniu. Ostatni odczyt PMI przemysłu 58,2 pkt. Usługi przyspieszają od maja 2021 ostatni odczyt – 52,4 pkt. Mimo obniżenia wartości wskaźników – wciąż są powyżej wartości 50 pkt. Najlepsza koniunktura w branżach eksportowych.
  2.  Spadkowa tendencja w ilości wyprodukowanych samochodów. Widać obniżenie zamówień na produkcję nowych pojazdów samochodowych. Problemy z importem półprzewodników.
  3. W branży budowlanej widać ślady stagnacji. Sygnalizowane poważne braki w dostępie drewna połączone ze wzrostem jego cen.
  4. Upadłości przedsiębiorstw w Niemczech wykazują trend malejący. Upadłości w branży budowlanej wzrosły.
  5. Saldo niemieckiego HZ  w lipcu 2021 r. uległo stabilizacji. W 2020 r. import usług spadł bardziej niż eksport, co doprowadziło do dodatniego salda w usługach.
  6.  PKB Niemiec w 2 kwartale  2021 r-d-r wzrosło o 9,4%. Kryzys roku 2020 zakończył się płytszą recesją niż ta z 2009 r. Wydatki publiczne przez cały okres pandemii rosły. Odbicie w drugim kwartale br. ma za bazę statystyczną katastrofalny drugi kwartał 2020 r.
  7.  W Niemczech bezrobocie jest na jednym z najniższych poziomów w UE – 3,8% dla 2020 r. Poziom bezrobocia utrzymuje się od początku pandemii na relatywnie stabilnym poziomie - w sierpniu 3,6%.
  8. Procesy inflacyjne w Niemczech zachodzą w zbliżonym tempie jak średnio w strefie euro. Na 2021 r. Komisja Europejska prognozuje zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych dla Niemiec na poziomie 108,4 a dla strefy euro 106,8 (Polska 112,4).
  9.  Czwarta fala zachorowań jest po swoim apogeum przy jednocześnie niskiej śmiertelności.  Dla ostatniego tygodnia 419 zgonów  i 64.461 przypadków. Dla pierwszego tygodnia 2021 było to 6.112 zgonów i 145.511 przypadków.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - listopad 2021 r.
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - październik 2021
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO