Raport biura analiz kompendium

Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - październik 2021

Michał Kolasa
Kompendium Handlu Zagranicznego Polski - październik 2021

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Według najbardziej aktualnych szacunków GUS eksport towarów w sierpniu 2021 r. wyniósł 21.542,0 mln EUR. Dynamika eksportu pozostaje wysoka. W porównaniu do sierpnia 2020 r. eksport był o 16,9% wyższy, a w stosunku do sierpnia 2019 r. wzrost wyniósł 16,8%. Od początku roku eksport towarów jest większy od notowanego w analogicznych miesiącach lat 2019-2020. W ujęciu narastającym eksport wyniósł 182.523,0 mln EUR i był odpowiednio o 21,8% i 16,7% większy niż w okresie I-VIII 2020 r. i 2019 r.
  • Bardzo dobre wyniki eksportu towarowego to zasługa m.in. wysokiej sprzedaży zagranicznej w największej sekcji towarowej polskiego eksportu – maszynach i urządzeniach mechanicznych. Eksport w tej sekcji w każdym miesiącu bieżącego roku był wyższy niż w analogicznych miesiącach lat 2019/2020. W rezultacie, po pierwszych ośmiu miesiącach 2021 roku eksport był o 26,8% większy niż w okresie styczeń-sierpień 2020 r. i o 24,3% większy niż w 2019 r.
  • Lepiej niż w zeszłym roku, ale gorzej niż w 2019 r. prezentują się obroty handlu usługowego. Zgodnie z danymi NBP w sierpniu br. eksport usług wyniósł 4.966 mln EUR i był o 5,5% większy niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego i jednocześnie o 2,5% mniejszy niż w sierpniu 2019 r. Import z kolei wyniósł 3.199 mln EUR i był o 14,3% większy niż rok temu i o 4,8% mniejszy niż w 2019 r. W ujęciu narastającym eksport usług po sierpniu był o 6,4% większy niż w analogicznym okresie roku temu i o 2,1% mniejszy niż w okresie I-VIII 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z całym raportem.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Niemcy - przegląd gospodarek UE - październik 2021
Rynek transportu w Polsce i na świecie
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO