Raport Biura Analiz Oszczędności Polaków

Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2021 r.

Michał Kolasa
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  • Gospodarstwa domowe kontynuują gromadzenie aktywów. Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi NBP wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2021 r. 2.616.328 mln PLN, co było kwotą o 17,2% wyższą niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego i o 4,2% większą niż na koniec 2020 r. Z kolei wartość aktywów netto wyniosła na koniec pierwszego kwartału 2021 r. 1.787.083 mln PLN, co było kwotą o 26,5% wyższą niż na koniec I kw. 2020 r. i o 6,0% większą niż w IV kwartale 2020 r.
  • Dynamicznie rosnące aktywa gospodarstw domowych to m.in. zasługa szybko rosnącej wartości gotówki oraz depozytów bieżących – obie te pozycje co kwartał osiągają rekordowo wysokie wartości. Wartość gotówki wyniosła na koniec  I kwartału 2021 r. 312.351 mln PLN. Poziom gotówki wzrósł o 26,1% w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2020 i o 3,8% w stosunku do poprzedniego kwartału. W depozytach bieżących zgromadziliśmy 828.587 mln PLN, tj. o 29,9% więcej niż w analogicznym kwartale rok wcześniej i o 5,3% więcej niż kwartał wcześniej.
  • Wartość gotówki zgromadzonej przez polskie gospodarstwa domowe w I kwartale 2021 r., wyrażonej jako % PKB, była najwyższa spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Gotówka jako % PKB na koniec I kwartału 2021 r. wyniosła w Polsce 13,3%, wobec 13,0% kwartał wcześniej. Na koniec 2019 r. statystyka ta wynosiła 9,6%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu o oszczędnościach Polaków.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Raport Specjalny - Trójmorze - obraz współpracy
Zużycie energii elektrycznej w Europie oraz zestawienie danych o rynku energii - sierpień 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO