raport specjalny Raport Biura Analiz

Raport Specjalny - Trójmorze - obraz współpracy

Andrzej Kochman
Raport Specjalny - Trójmorze - obraz współpracy
  1. Dla Polski kraje Trójmorza są aktualnie znaczącym rynkiem zbytu lecz ustępują Niemcom.
  2. Największy procentowy udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych kraje Trójmorza mają w Chorwacji.
  3. Udział państw Trójmorza w eksporcie i imporcie jego poszczególnych uczestników istotnie różni się.
  4. Udział studentów pochodzących z krajów Trójmorza jest najistotniejszy w Chorwacji a najmniej w Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu.

Andrzej Kochman
Poprzedni artykuł
Rynek transportu w Polsce i na świecie
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - sierpień 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO