Raport Biura Analiz polskie specjalności spożywcze

Polskie specjalności spożywcze w eksporcie - 2021 r.

Michał Kolasa
Polskie specjalności spożywcze w eksporcie - 2021 r.

Najważniejsze wnioski:

  • Mimo trwającej pandemii eksport żywności i produktów spożywczych w 2020 r. wzrósł o 6,0% (wobec spadku eksportu Polski ogółem o 0,3%). Od roku wejścia do Unii Europejskiej eksport żywności i produktów spożywczych systematycznie rósł i tylko raz, w 2009, zanotował wartość mniejszą niż rok wcześniej.
    o    Dynamika eksportu żywności i produktów spożywczych jest przez większość okresu od wstąpienia do UE wyższa od dynamiki eksportu towarów ogółem.
    o    Udział eksportu żywności i produktów spożywczych w eksporcie towarów rósł dynamicznie od 2004 do 2013 (z 8,5% do 12,1%). Od 2013 r. udział ustabilizował się w okolicach 12%. 
  • Największe pozycje, stanowiące połowę polskiego eksportu żywności, rosną dynamicznie. Sugeruje to możliwość dalszego utrzymania wysokiej dynamiki eksportu polskiej żywności.
    o    Dynamika eksportu największych pozycji żywności, przekraczająca w większości przypadków dynamikę eksportu żywności ogółem, oznacza rosnącą koncentrację eksportu żywności w największych pozycjach. Można to odebrać jako przejaw narastającej specjalizacji polskiego eksportu żywności.
  • W porównaniu do 2019 r. z listy najważniejszych pozycji w eksporcie zniknęły Soki owocowe i warzywne (których eksport zmniejszył się o 3,9%), pojawiła się natomiast Pszenica i meslin, której eksport wzrósł o ponad 138%.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Zużycie energii elektrycznej jako przybliżona miara aktywności gospodarczej oraz zestawienie danych o rynku energii 2021 (tydzień 25)
Przegląd gospodarek europejskich - lipiec 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO