Raport Biura Analiz przegląd gospodarek europejskich

Przegląd gospodarek europejskich - październik 2021 r.

Michał Kolasa
Przegląd gospodarek europejskich - październik 2021 r.

Najważniejsze w tym wydaniu:

  1. W dziewięciu krajach dynamika produkcji przemysłowej w sierpniu była wyższa od lipcowej; w porównaniu do poprzedniego miesiąca z jednego do trzech wzrosła liczba krajów w których produkcja była na minusie. Najwyższy wzrost odnotowano w Belgii (+29,9% rdr.), a największy spadek w Portugalii (-7,2% rdr.). W Polsce wzrost wyniósł 10,7%, co było siódmym najlepszy wynikiem spośród krajów UE i EFTA. W całej UE produkcja wzrosła o 5,7%, w strefie euro o 5,1%.
  2. Spośród 32 opisywanych krajów (wliczając UE i strefę euro) w 28 wrześniowy odczyt inflacji był wyższy od sierpniowego, w 2 inflacja utrzymała się na sierpniowym poziomie (Portugalia i Szwajcaria), w 2 odczyt okazał się niższy (Wielka Brytania i Belgia). W całej UE ceny we wrześniu były o 3,6% rdr. wyższe, co jest największym odczytem od października 2008 r. W strefie euro z kolei ceny wzrosły o 3,4% rdr., co jest najwyższym poziomem inflacji od września 2008 r. W trzynastu krajach inflacja osiągnęła lub przekroczyła 4,0% - najwyższy poziom cen w Estonii i Litwie (po 6,4% rdr.)
  3. W sierpniu br. sprzedaż detaliczna w całej UE była o 4,1% wyższa niż w analogicznym miesiącu rok temu, w strefie euro wzrost wyniósł 2,7%. W czternastu krajach sierpniowy odczyt był wyższy od lipcowego, w piętnastu natomiast (w tym UE i strefie euro) dane za ósmy miesiąc roku okazały się słabsze niż w lipcu (co nie oznacza wartości na minusie). Największy wzrost odnotowano w Chorwacji (+22,7% rdr.), a jedyny spadek miał miejsce w Belgii (-4,3% rdr.). W Polsce wzrost wyniósł 10,1% rdr.
  4. Wzrost kosztów oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw negatywnie odbijają się na wynikach badań koniunktury gospodarczej. Co prawda w każdym z opisywanych krajów wskaźnik PMI przemysłu we wrześniu przekroczył 50 punktów, jednakże tylko w trzech państwach jego wartość faktycznie wzrosła (Szwecja, Austria i Szwajcaria) - w pozostałych wrześniowy odczyt był gorszy od sierpniowego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu.

Michał Kolasa
Poprzedni artykuł
Rynek transportu w Polsce i na świecie
Comiesięczne zestawienie informacji o oszczędnościach Polaków - październik 2021 r.
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO