parp informacja prasowa

7 mln zł na nowoczesne projekty dla administracji. Poznaj operatorów programu GovTech inno_LAB

PARP
7 mln zł na nowoczesne projekty dla administracji. Poznaj operatorów programu GovTech inno_LAB

W pilotażowym naborze GovTech inno_LAB wybrano trzech operatorów, a budżet naboru został zwiększony z 5 mln zł do ponad 7 mln zł. Celem programu GovTech inno_LAB jest wprowadzenie innowacji do polskiej administracji oraz wspieranie jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych na nowych technologiach. Operatorzy będą aktywizować samorządy do współpracy ze startupami. Program jest realizowany przez PARP, a finansowany z funduszy europejskich Programu Inteligentny Rozwój.

Poprzez program Inno_Lab GovTech łączymy innowacyjne samorządy z innowacyjnymi firmami aby wspólnie budowały nowoczesną Polskę. Wcielamy w ten sposób w życie kluczową ideę Polskiego Ładu, wspierając  zarówno gospodarność jak i gospodarkę. Gratuluję zwycięzcom i życzę owocnej pracy na rzecz wspólnego sukcesu całego kraju!

– ocenił Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów

Konkurs ma podnieść kompetencje administracji samorządowej, ale także usprawnić kontakt między JST i innowatorami w celu łatwiejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań służących obywatelom. W naborze, który trwał od 22 grudnia 2020 r. od 25 lutego 2021 r., zgłoszono 16 wniosków na ponad 37 mln zł. Ostatecznie wybrano trzech operatorów: Huge Thing Sp.  z o.o., Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

GovTech inno_LAB to nie tylko współpraca ze startupami, ale przede wszystkim możliwość wdrożenia konkretnego rozwiązania, które jest odpowiedzią na faktyczne potrzeby samorządu. Innowacyjne technologie to droga, która prowadzi do nowoczesnej przyszłości. Polska administracja jest gotowa na zmiany, a naszą misją jako Centrum GovTech jest wspieranie ich w tym procesie.

– powiedziała Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech

Huge Thing działa na rynku od 2012 r. nie tylko w obszarze wsparcia rozwoju startupów, pomaga też publicznym i prywatnym organizacjom, działającym także międzynarodowo, w pracy z innowacjami. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie jest instytucją otoczenia biznesu wspierającą i inkubującą rozwój nowo powstałych firm. Trzeci operator, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego specjalizuje się m.in.  w obsłudze przedsiębiorstw, zarówno już działających jak i start-upów, oferując pomoc finansową, doradczą, inwestycyjną i szkoleniową o charakterze proinnowacyjnym. Świadczy usługi w zakresie pozyskiwania środków unijnych i pomaga bezpiecznie inwestować w Małopolsce. 

O tym, jak dużą rolę odgrywa cyfryzacja w sprawnym funkcjonowaniu państwa mogliśmy się przekonać po wybuchu pandemii. Rozwiązania wdrożone w systemie opieki zdrowotnej umożliwiły kontakt pacjentów ze służbą zdrowia w najtrudniejszych miesiącach walki z Covid-19. Bardzo cieszy fakt, że w ten trend chce się wpisywać także administracja na poziomie samorządowym. Pilotaż GovTech inno_LAB realizowany przez PARP, pozwoli sprawdzić nowy model współpracy JST z firmami technologicznymi w rozwoju nowoczesnych usług dla obywateli. Jego sukces to duża szansa na przetarcie ścieżek współpracy między innowatorami a administracją lokalną, tam, gdzie kontakty obywateli z urzędami są najbardziej intensywne.

– zauważyła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej

W ramach działalności operatorów wsparcie uzyska co najmniej 120 jednostek samorządu terytorialnego. W najbliższym czasie JST będą mogły zgłaszać swoje wyzwania na rozwiązania technologiczne do 3 operatorów wyłonionych w pilotażu. Wybrani operatory potwierdzili doświadczenie we współpracy z samorządami w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, nowych technologii, ICT oraz działalności na rzecz innowatorów. 

Jako agencja cieszymy się, że dołożymy swoją cegiełkę do procesu cyfryzacji administracji i zacieśnienia współpracy samorządów z polskimi firmami. Przy pracach nad szczegółami programu dowiedzieliśmy się czego JST potrzebują – dlatego zakładamy, że JST będą żywo zainteresowane udziałem w programie.

– podsumował Mikołaj Różycki, Zastępca Prezesa PARP

Sektor MŚP to potężny segment polskiej gospodarki. Jako wiceminister rozwoju, pracy i technologii staram się prowadzić działania mające na celu jego wspieranie - tak właśnie powstał Program Polski Czas pandemii COVID-19 potwierdził, że dysponujemy potencjałem, który trzeba należycie wykorzystać. Innowacje, cyfryzacja, czy wsparcie dla start-upów to nasze cele na najbliższy czas. Inkubator Rzemiosła, który jeszcze w tym kwartale wdrożymy.

– mówiła Olga Semeniuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii

Bieżące wyzwania i potrzeby JST w większości dotyczą obszarów związanych z cyfryzacją urzędu, elektroniczną obsługą obywateli, komunikacją i dostępnością urzędu dla obywatela oraz ochroną środowiska i ekologią. 

Cieszę się, że to tu, w Poznaniu - polskiej stolicy innowacji - ogłosiliśmy program, który łączy kreatywność polskich przedsiębiorców z potrzebami samorządów i ich mieszkańców. Dzięki temu, jestem pewna, uda nam się sprawić, że relacje między dużymi firmami a start-upami nie będą przypominały zestawienia Dawida z Goliatem, a rywalizację równych z równymi o to kto stworzy lepsze rozwiązania służące mieszkańcom naszych „małych ojczyzn”. Serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom!

– przyznała Jadwiga Emilewicz, Poseł na Sejm RP b. Wicepremier i Minister Rozwoju

Możliwość realnego przygotowania przedstawicieli administracji do współpracy z twórcami innowacji to ogromne wyróżnienie i odpowiedzialność. W jednostkach administracji publicznej pracuje wiele fantastycznych osób, które mogą stać się liderami innowacji w swoich organizacjach. Część z nich, już poznaliśmy – to przedstawiciele JST, które już teraz zadeklarowały udział w programie. Z kolejnymi będziemy rozmawiać. Jedno jest pewne – udział w programie będzie dla nich okazją do poznania nieco innej rzeczywistości i dowiedzenia się jak skutecznie zmieniać administrację na lepsze. Same efekty tych zmian i programu m.in. w postaci wdrożonych technologii będą odczuwalne dla każdego z nas.

– mówi Monika Synoradzka, Partner Zarządzający SpeedUp Group i Prezes Huge Thing

Pilotaż GovTech inno_LAB jest realizowany przez PARP w ramach inicjatywy Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dla instytucji z administracji publicznej (rządowej i samorządowej), którego celem jest angażowanie technologicznych spółek do współpracy z instytucjami publicznymi. Nabór jest finansowany ze środków poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów InnoLAB” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania

Więcej informacji na temat GovTech Inno_Lab

PARP
Poprzedni artykuł
Webinarium PAIH: Biznes w Kuwejcie i Bahrajnie. Poznaj rynki arabskie przed Expo Dubai 2020
PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO