PARP informacja prasowa

PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

PARP
PARP otwiera biuro regionalne w Poznaniu

Oficjalnie otwarto pierwsze biuro regionalne PARP. Wielkopolska placówka, mieszcząca się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, będzie punktem kontaktowym dla przedsiębiorców z zachodniej części Polski. Będzie też odpowiedzialna za m.in. opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego, a także koordynację Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP – jednego z najważniejszych tegorocznych programów uruchamianych z funduszy unijnych w ramach POWER.

Mijający rok pokazał, że wytrwałość, ciężka praca i determinacja  naszych przedsiębiorców odegrały decydującą rolę w utrzymaniu dobrego stanu polskiej gospodarki. Ale to nie wszystko. Przed nami program, który pomoże nam szybko odbudować wiele sektorów gospodarki. Mowa o KPO, dzięki któremu Polska może dysponować ponad 58 miliardami EURO. Wykorzystajmy naszą szansę! Skorzystanie z tej szansy zależy w dużej mierze od efektywniejszej i ściślejszej współpracy między państwem a przedsiębiorcami, czyli odbiorcami wsparcia. Otwarcie biura regionalnego PARP to jeden z przykładów działań w tym kierunku.

– mówi Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii

PARP bliżej przedsiębiorców

Wielkopolska placówka PARP to część koncepcji, zgodnie z którą skracany jest dystans między przedsiębiorcami a instytucjami wspierającymi ich działalność. Biuro regionalne w Poznaniu będzie odpowiedzialne przede wszystkim za realizację działań informacyjnych i promocyjnych dla przedsiębiorców z Polski Zachodniej.

Jako Wielkopolanin wiem dobrze, że Wielkopolska to takie wartości jak praca organiczna, przedsiębiorczość i gospodarność. Regionalne Biuro PARP w Poznaniu zostało powołane właśnie po to, by na tym ważnym dla przedsiębiorców obszarze dać dodatkowe wsparcie i stanowić siłę napędową dla rozwoju kompetencji, inwestycji technologii i innowacji. Kluczowe jest również budowanie świadomości wśród przedsiębiorców z całego makroregionu Polski Zachodniej, w zakresie efektywnego wykorzystania oferty oraz instrumentów wsparcia oferowanych przez PARP. Jestem przekonany, że udzielona pomoc, konsultacje, konferencje, webinary przeprowadzone przez Zespół poznańskiego Biura PARP będą przekładać się na konkretne rezultaty i liczbę obsłużonych przedsiębiorców.

– podkreślił Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju, pracy i technologii

PARP od ponad 20 lat analizuje stan sektora MŚP w ujęciu regionalnym. Wielkopolska w tych badaniach wypada jako bardzo silne województwo pod względem istotnych parametrów przedsiębiorczości. W przypadku dwóch zajmuje pierwsze miejsce w rankingu województw – takich jak liczba aktywnych małych firm na mieszkańca (1,5), a także liczba pracowników przypadająca na jedną małą  firmę (32,4). W województwie pozytywnie wyróżniają się też mikrofirmy, które przeznaczają wyższe środki na inwestycje niż podobne podmioty w pozostałej części kraju, plasując się na drugim miejscu po Mazowszu.

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będziemy wspierać technologiczny rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przez innowacje i technologie wpisujące się w model gospodarki o obiegu zamkniętym. Opracowanie modeli współpracy i wsparcia polskich przedsiębiorców w tym zakresie to jedno z głównych zadań biura PARP w Poznaniu. Zdobyte know-how będzie służyło wszystkim polskim firmom, ponieważ pozyskiwana wiedza będzie pomocna w opracowywaniu instrumentów wsparcia, które będą dostępne w całym kraju.

– zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej

Pracownicy poznańskiego oddziału PARP będą odpowiedzialni m.in. za opracowywanie i testowanie nowych form wsparcia związanych z koncepcją gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz wspieranie przedsiębiorstw znajdujących się w okresowych trudnościach.

Inicjatywa powstania regionalnego oddziału to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, ale i samej Agencji, by być z nimi w bliższym kontakcie. Wielkopolska to region silny gospodarczo, z dużym zapleczem firm produkcyjnych, które z pewnością będą promotorami rozwoju w obszarach, które chce w kolejnych latach wspierać PARP. Umiejscowienie w Poznaniu pozwoli nam na szybsze dotarcie do firm, których działania mogą służyć jako dobre praktyki dla innych podmiotów, a także dobrze poznać potrzeby przedsiębiorstw, które stawiają na szybki rozwój.

– mówi Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Więcej informacji dot. Biura w Poznaniu dostępne na stronie

W poznańskim oddziale będzie ponadto zlokalizowany punkt informacyjny jednego z najważniejszych tegorocznych projektów PARP – Systemu Wczesnego Ostrzegania MŚP w okresowych trudnościach (SWO).

SWO, czyli System Wczesnego Ostrzegania MŚP

Wiele przedsiębiorstw musiało się zmierzyć nie tylko ze znanymi do tej pory trudnościami, ale także z zupełnie nowym wyzwaniem jakim jest pandemia koronawirusa. Niektóre branże zostały szczególnie dotknięte i firmy w nich działające nie mogły czasowo prowadzić działalności. Aby uchronić je przed przedwczesną likwidacją lub upadkiem oraz stratami finansowymi, kadrowymi czy rozwojowymi, ważne jest wsparcie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Odpowiednio szybka reakcja na kłopoty firmy może pomóc uchronić ją przed redukcją zatrudnienia, zaciągnięciem pożyczek czy rezygnacją z inwestycji w innowacje oraz rozwój. A podmioty, w których sytuacja kryzysowa jest już faktem, będą mogły sprawniej uporać się z trudnościami, ustabilizować swoją sytuację oraz skupić na najważniejszej kwestii, czyli rozwoju.

System wczesnego ostrzegania, jest skierowany do wszystkich mikro-, małych i średnich firm działających na terenie Polski, które przechodzą okresowe trudności. Pomaga przede wszystkim ustalić źródło i przyczyny złej kondycji przedsiębiorstwa, a w dalszym kroku oferuje najlepiej dopasowane narzędzia do ich rozwiązania.

Przedsiębiorca, który zgłosi się do Projektu będzie mógł uzyskać pomoc finansową ze wskazaniem na szkolenia, doradztwo czy mentoring. Pierwszym krokiem, po zarejestrowaniu, będzie zbadanie kondycji swojej firmy. Przeprowadzenie diagnozy przedsiębiorstwa pozwoli na wskazanie przyczyn zaistniałych trudności. Po przeprowadzeniu badania zostaną wskazane najodpowiedniejsze formy wsparcia: szkolenie, doradztwo lub mentoring. Przedsiębiorca będzie mógł samodzielnie wybrać usługi z Bazy Usług Rozwojowych (BUR), odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom.

Przedsiębiorcy po zakwalifikowaniu do programu mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 16 tys. zł netto. Do przedsiębiorców łącznie trafi wsparcie doradczo-szkoleniowe o łącznej wartości 32 mln zł z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój. 

Rekrutacja do programu odbywa się w podziale na 4 makroregiony. Przedsiębiorcy z dwóch pierwszych, czyli województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielopolskiego, lubuskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego mogą się zgłaszać do projektu od 1 lipca br. Informacje o starcie programu w pozostałych województwach zostaną wkrótce ogłoszone na stronie internetowej PARP.

Więcej informacji dot. SWO dostępne na stronie

Biuro Regionalne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu mieści się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Bukowska 12 (budynek World Trade Center, I piętro).

PARP
Poprzedni artykuł
7 mln zł na nowoczesne projekty dla administracji. Poznaj operatorów programu GovTech inno_LAB
Webinarium PAIH: Potencjał rynku kosmetycznego w Singapurze - szanse i wyzwania dla polskiego sektora kosmetycznego
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO