Fundusze VC PFR Ventures podpisały już umowy ze startupami na ponad 100 mln zł

PFR S.A.
Fundusze VC PFR Ventures podpisały już umowy ze startupami na ponad 100 mln zł

Fundusze VC PFR Ventures podpisały już umowy ze startupami na ponad 100 mln zł

Fundusze Venture Capital uruchomione przez PFR Ventures rozpoczęły inwestowanie w połowie 2019 roku. Na ten moment, zapewniły one finansowanie dla 22 spółek, z którymi podpisały umowy inwestycyjne na wysokość 104 mln zł. Docelowo, do 2023, wprowadzą one na rynek MŚP ponad 4 mld zł.

PFR Ventures to fundusz funduszy, który w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zarządza blisko 3 miliardami złotych. Blisko połowa z tych pieniędzy trafiła już do funduszy venture capital, a zarządzające nimi zespoły rozpoczęły proces inwestowania w innowacyjne spółki. Od połowy 2019 roku, 10 funduszy podpisało 22 umowy inwestycyjne z tego typu firmami. Łączna kwota inwestycji może przekroczyć ponad 100 mln zł.

– Kwota zainwestowanych przez fundusze PFR Ventures pieniędzy zwiększyła się dwukrotnie od maja. Mówiliśmy wtedy o pierwszych 40 mln zł dla 9 spółek. Teraz można już dodać kolejne 64 mln zł dla 13 innowacyjnych przedsiębiorstw. Sądzimy, że to tempo do końca roku będzie się utrzymywać – mówi Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

– Z pewnością czeka nas rekordowy rok jeżeli chodzi o inwestycje typu venture capital. W dużej mierze będzie to zasługa transakcji, których dokonają nasze fundusze. Już teraz możemy obserwować duże zmiany na rynku – znaczne inwestycje poza fazą zalążkową, a także zaktywizowanie kapitału aniołów biznesu oraz korporacji – komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

- Instrumenty kapitałowe są ważną częścią Programu Inteligentny Rozwój, którym zarządza Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Z satysfakcją obserwuję więc rosnącą dynamikę inwestycji. Ponad 100 milionów złotych to imponujący wynik, tym bardziej, że ponad połowa kapitału wniesiona została przez podmioty prywatne – mówi minister Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem fundusze europejskie i kapitał prywatny świetnie uzupełniają się w przypadku inwestycji venture capital, które charakteryzują się podwyższonym ryzykiem.

Uruchomienie środków PFR Ventures przyczyniło się do znacznego wzrostu inwestycji VC w Polsce w 2019 roku. Zestawiając je z danymi InvestEurope, według szacunków analityków PFR Ventures, mogą być one 2 razy większe od rekordowego roku 2017.  

Program

Umowy, które podpisały fundusze ze spółkami

Wartość umów inwestycyjnych
(mln zł)

Środki z PO IR
(mln zł)

Środki prywatne
(mln zł)

PFR Starter

9

8 999 991

7 033 493

1 966 498

PFR Biznest

4

5 571 018

2 690 890

2 880 128

PFR OI

3

38 738 303

23 087 154

15 651 149

PFR KOFFI

4 (w tym jedna wspólna z PFR NCBR CVC)

42 588 505

11 370 991

31 217 514

PFR NCBR CVC

3 (w tym jedna wspólna z PFR KOFFI)

8 112 000

3 977 314

4 134 686

Suma

22

104 009 817

48 159 841

55 849 976

TabelaTabela z podziałem na programy, w ramach których PFR Ventures inwestuje w fundusze VC z podziałem na prgramy, w ramach których PFR Ventures inwestuje w fundusze VC

W ramach PFR Starter, którego fundusze mają zapewnić finansowanie dla spółek znajdujących się na w najwcześniejszej fazie rozwoju, podpisano już 10 umów. Z kolei we wspieranym przez Aniołów Biznesu PFR Biznest, udało się zaangażować pierwsze 3 mln zł od polskich inwestorów, którzy chcą prywatnie wspierać startupy nie tylko kapitałem, ale też swoimi kontaktami i doświadczeniem.

Fundusze PFR Otwarte Innowacje (OI) otworzyły możliwości dla spółek, które poszukują większego kapitału. Największa z inwestycji to Talent Alpha, które podpisało umowę z Aper Ventures na 18,5 mln zł.

Program PFR KOFFI zapewnił dostęp do zagranicznych projektów, które będą rozwijać się w Polsce. Przykładem może być Cogito Capital Partners, które w rundzie B, wraz z innymi inwestorami, zapewniło ponad 130 mln zł dla spółki MarketInvoice.

Pierwsze inwestycje pojawiły się także w programie PFR NCBR CVC, w którym fundusze inwestują środki z PO IR połączone z kapitałem korporacji – dla przedsiębiorstw to możliwość dynamicznego podążania za innowacjami. Uruchomiony z Tauronem fundusz EEC zainwestował już w rozwiązania, które korporacja wykorzysta do poprawy efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych.

PFR Ventures to zarządzający funduszami funduszy, który wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami zainwestuje ponad 4 mld zł w fundusze Venture Capital. Ich celem będzie napędzenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnych etapach rozwoju. 2,7 mld zł, którymi dysponuje PFR Ventures pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Zatrudnianie cudzoziemców w firmie – seminarium
Rusza kolejny cykl szkoleń PPK
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO