Konferencja prasowa PFR: PPK dla 3,7 mln pracowników z 78 tys. małych i średnich firm

PFR S.A.
Konferencja prasowa PFR: PPK dla 3,7 mln pracowników z 78 tys. małych i średnich firm

1,65 mld zł – to wartość aktywów zgromadzonych w PPK na koniec lipca 2020 r. z czego 48% stanowią wpłaty pracowników, 36% dopłaty pracodawców, a 16% wpłaty państwa. Wszystkie fundusze zdefiniowanej daty w ramach PPK odrobiły straty po spadkach spowodowanych pandemią i przyniosły zyski w zależności od funduszu od 2,97% do 4,16%. Pracownicze Plany Kapitałowe to obecnie najbardziej pewny sposób oszczędzania na cele emerytalne w niepewnych czasach, pozwalający osiągnąć z perspektywy uczestnika stopę zwrotu przekraczającą 100%.

28 lipca 2020 r w Centralnym Domu Technologii odbyła się konferencja prasowa, podczas której Polski Fundusz Rozwoju zaprezentował stan obecny i perspektywy programu PPK. W konferencji wzięli udział m.in. prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, wiceprezes PFR Bartosz Marczuk oraz prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Kolejny etap wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych rozpocznie się już za kilka tygodni. 78 tysięcy małych i średnich firm, zatrudniających łącznie 3,7 mln pracowników będzie miało okazję przystąpi do PPK już jesienią tego roku.

W wyniku zmiany ustawy o PPK, która miała miejsce w wyniku pandemii podmioty zatrudniające z II etapu wdrożenia PPK obowiązują te same terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III etapu.

Połączono przesunięty w wyniku pandemii II etap PPK, w ramach którego miały przystąpić firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, z III etapem, w którym przystąpią do PPK firmy zatrudniające od 20 pracowników wzwyż.

Najpóźniejsze terminy utworzenia PPK przez podmioty zatrudniające:

  • na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych (objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2020 r. – II etap wdrożenia PPK), a także
  • na 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób zatrudnionych (objęte ustawą o PPK od 1 lipca 2020 r. – III etap wdrożenia PPK)

to: 27 października 2020 r. (termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK) oraz 10 listopada 2020 r. (termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK).

Pozostałe podmioty zatrudniające, nienależące do I-III fazy wdrożenia PPK, zostaną objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r.

Mają one obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r. oraz umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Również jednostki sektora finansów publicznych (niezależnie od liczby osób zatrudnionych) zostaną objęte ustawą o PPK od 1 stycznia 2021 r. Mają one obowiązek zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 26 maja 2021 r. oraz umowę o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r.

Inne istotne zmiany, w ustawie o PPK wprowadzone tzw. Tarczą Antykryzysową to m.in. ułatwienie wyboru instytucji finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. W ich przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa może - w imieniu podmiotów zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej jednostki samorządu terytorialnego - wybrać instytucję finansową, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy o zarządzanie PPK.

Jednak również w tej sytuacji konieczny będzie do dokonania wyboru udział tzw. strony społecznej. Takiego scentralizowanego wyboru trzeba będzie dokonać w porozumieniu z przedstawicielami organizacji związkowych działających w jednostkach organizacyjnych objętych wyborem albo – w razie braku organizacji związkowych - z przedstawicielami reprezentacji osób zatrudnionych.

Od 1 stycznia 2021 r. do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK nie będzie stosować się przepisów ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), jeżeli wartość zamówienia będzie mniejsza niż progi unijne, o których mowa w tej ustawie.

Pobierz prezentację z konferencji prasowej.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
12 pomysłów na walkę z kryzysem – znamy finalistów konkursu Aplikacje Jutra PFR
Tarcza Finansowa PFR na ostatniej prostej – nowe wnioski tylko do końca lipca
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO