PARP ogłasza nabór na dofinansowanie projektów GOZ dla MŚP

PARP
PARP ogłasza nabór na dofinansowanie projektów GOZ dla MŚP

16 lipca 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP, Etap I – Opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW). Celem działania jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w realizacji kompleksowych projektów na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Przestawienie gospodarki na tory gospodarki obiegu zamkniętego jest wpisane w plany strategiczne Unii Europejskiej i Polski. Jest częścią wizji osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2050 i zapewnienia ciągłości produkcji w obliczu kończących się zasobów surowców nieodnawialnych.

We wrześniu 2019 r. uchwałą Rady Ministrów przyjęta została „Mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. To dokument zawierający zestaw narzędzi, nie tylko legislacyjnych, które mają na celu stworzenie warunków do wdrożenia w Polsce nowego modelu gospodarczego. Mapa Drogowa GOZ jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PARP uruchamia nabór 

16 lipca 2024 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomi nabór „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP” z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Wsparcie w ramach działania jest dwuetapowe i dotyczy opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenia. W obecnym naborze dofinansowanie obejmuje projekty w ramach etapu pierwszego, dotyczące przeprowadzenia audytu przedsiębiorstwa i opracowania modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub mazowieckim z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński).

Dzięki dofinansowaniu firmy będą mogły przeprowadzić audyt i na podstawie jego wyników ustalić możliwe kierunki transformacji w nurcie GOZ oraz określić potencjalne możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w tym zakresie. W szczególności konkurs zakłada m.in.: tworzenie i udział w łańcuchach dostaw, ekoprojektowanie, symbiozę przemysłową oraz odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Finansowanie projektów

W etapie I kosztem kwalifikowalnym jest zakup usług doradczych niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji. Przedsiębiorca może otrzymać maksymalne dofinansowanie w wysokości do 100% projektu, co oznacza, że nie jest wymagany wkład własny. Budżet naboru wynosi 10 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynosić 92 218 zł.

Nabór rozpocznie się 16 lipca 2024 r., a zakończy 3 kwietnia 2025 roku.

Więcej szczegółów dotyczących naboru znajduje się na stronie PARP.

Autodiagnoza 

Zachęcamy do sprawdzenia obecnego potencjału przedsiębiorstwa w zakresie wprowadzenia rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Wypełnienie ankiety pozwoli ocenić, w jakim stopniu przedsiębiorstwo jest przygotowane do funkcjonowania w gospodarce o obiegu zamkniętym.

Link do ankiety
 

PARP
Poprzedni artykuł
Od 20 lat Fundusze Europejskie rozwijają innowacyjność w Polsce
PARP wspiera rozwój startupów. Dotychczas otrzymały ponad 2 mld zł z Funduszy Europejskich
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO