PFR Ventures z funduszem funduszy dedykowanym dla Private Equity

PFR Ventures
PFR Ventures z funduszem funduszy dedykowanym dla Private Equity

PFR Ventures rozszerza swoją działalność i zaczyna inwestować w fundusze typu Private Equity.
W ramach funduszu funduszy PFR Private Equity (PFR PE) dokonano już trzech pierwszych inwestycji. PFR PE zainwestuje do 2022 ponad 600 mln PLN.

Fundusz funduszy PFR PE dedykowany jest inwestycjom w fundusze typu private equity. Aktywa alternatywne to obszar, w którym instytucjonalni inwestorzy na całym świecie lokują coraz większą część swoich środków. W ciągu ostatnich dziesięciu lat, fundusze emerytalne zwiększyły alokację do tej klasy aktywów z kilkunastu do ponad 25% . Największą częścią aktywów alternatywnych stanowią inwestycje w private equity, których udział w tym okresie wzrósł z kilku do kilkunastu procent.

PFR PE dokonał już trzech inwestycji w fundusze private equity. Środki trafiły do Value4Capital, Innova Capital oraz Mezzanine Management. Z początkiem roku, w ramach Grupowej synergii, PFR PE trafił pod zarządzanie do PFR Ventures.

Wierzę, że PFR Ventures w następnych latach będzie poszerzać swoją rolę jako profesjonalny zarządzający funduszami funduszy. Na ten moment środki inwestowane są już w trzy klasy aktywów: growth, venture capital oraz private equity. Liczymy, że w następnych latach do tej listy dopiszemy też obszar funduszy dłużnych, a być może również nieruchomościowych lub infrastrukturalnych

– komentuje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

Po skupieniu kompetencji w obszarze inwestycji venture capital, rozszerzamy naszą działalność o nową klasę aktywów. Private Equity to obszar, w którym aktywni są inwestorzy instytucjonalni na całym świecie. Chcemy, aby pieniądze polskich podatników i emerytów były częściej inwestowane w tę klasę aktywów, która przynosi jak dotąd wyższe stopy zwrotu niż inwestycje w spółki notowane

– mówi Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

Na ten moment, PFR Ventures zarządza siedmioma funduszami funduszy. Pięć z nich to aktywne programy zbudowane na bazie środków z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Szósty został utworzony na bazie wchłoniętego niedawno Krajowego Funduszu Kapitałowego (PFR KFK). Ostatni z funduszy to nowoutworzony PFR Private Equity.

PFR Ventures w swoim portfelu ma ponad 50 funduszy venture capital (z czego 16 na etapie exitów) oraz 3 fundusze private equity (w tym jeden typu mezzanine). Łączna kwota, którą PFR Ventures dotychczas zainwestował w te wehikuły to blisko 2 mld PLN.

PFR Ventures to spółka zarządzająca funduszami funduszy, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestuje w fundusze Venture Capital oraz Private Equity. Celem PFR Ventures jest zasilenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Obecnie, PFR Ventures posiada ponad 50 funduszy w swoim portfelu, które dokonały ponad 250 inwestycji.

Kontakt dla mediów

Maciej Polak, [email protected], +48 532 468 292

PFR Ventures
Poprzedni artykuł
Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych dla Samorządów
Wartość inwestycji venture capital w Polsce w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 190 mln PLN
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO