Pierwsze podmioty zarządzające wpisane do ewidencji PPK

PFR Portal PPK
Pierwsze podmioty zarządzające wpisane do ewidencji PPK

Do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) zostało wpisanych do tej pory 17 podmiotów zarządzających. Zarządzane przez nie instytucje finansowe mogą uczestniczyć w systemie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Instytucje wpisane do tej pory do ewidencji PPK to (w kolejności alfabetycznej):

 • AEGON PTE S.A.
 • AVIVA INVESTORS TFI S.A.
 • AXA TFI S.A.
 • COMPENSA TUNŻ S.A.
 • ESALIENS TFI S.A.
 • INVESTORS TFI S. A.
 • MILLENNIUM TFI S.A.
 • NATIONALE-NEDERLANDEN PTE S.A.
 • NN INWESTMENT PARTNERS TFI S.A.
 • PEKAO TFI S.A.
 • PKO TFI S.A.
 • POCZTYLION ARKA PTE
 • SANTANDER TFI S.A.
 • TFI ALLIANZ POLSKA S.A.
 • TFI PZU S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE "WARTA" S.A.
 • UNION INVESTMENT TFI S.A.

Dodatkowo wniosek do PFR o wpisanie do ewidencji złożyła kolejna instytucja. 

Lista podmiotów zarządzających, które zostały wpisane do ewidencji PPK jest sukcesywnie umieszczona na Portalu MojePPK.pl. W tej chwili znajdują się tam oferty 11 podmiotów. Po otrzymaniu przez PFR Portal PPK kompletu wymaganych dokumentów, m.in. statutów, kluczowych informacji dla inwestorów oraz materiałów informacyjnych oferty kolejnych podmiotów zarządzających zostaną zaprezentowane na Portalu. 

Instytucjami finansowymi, które mogą oferować zarządzanie środkami gromadzonymi w ramach PPK, są wyłącznie:

 • Fundusz Inwestycyjny, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI),
 • Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE) albo Pracownicze Towarzystwo Emerytalne (PrTE),
 • Zakład Ubezpieczeń.

Aby dana instytucja została wpisana do ewidencji PPK, musi spełnić szereg wymogów:

 • posiadać co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego, funduszami emerytalnymi lub otwartymi funduszami emerytalnymi, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie oferowania ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym;
 • posiadać kapitał własny, a w przypadku zakładów ubezpieczeń – dopuszczone środki własne w wysokości co najmniej 25 mln zł, w tym co najmniej 10 mln zł w środkach płynnych (rozumianych jako lokaty określone dla funduszu rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 ustawy o funduszach inwestycyjnych);
 • zarządzać odpowiednią liczbą funduszy lub subfunduszy zdefiniowanej daty.

Więcej informacji na temat PKK dostępnych jest na stronie www.mojePPK.pl.

PFR Portal PPK
Poprzedni Poprzedni
Rusza cykl konferencji dla przedsiębiorców o Pracowniczych Planach Kapitałowych
Polski Fundusz Rozwoju właścicielem BGK Nieruchomości
Następny Następny

Zainteresują Cię również

Vademecum Innowatora - podejmowanie decyzji biznesowych

PFR S.A.

22 stycznia 2021

Rekordowe wyniki KUKE w 2020 roku

KUKE logo

KUKE S.A.

21 stycznia 2021

Roczne podsumowanie cotygodniowych przeglądów prasy

Warunki RODO

Warunki RODO