Połączenie funduszy PPK zarządzanych przez PFR TFI

PFR TFI S.A.
Połączenie funduszy PPK zarządzanych przez PFR TFI

16 grudnia nastąpiło połączenie subfunduszy wydzielonych w ramach dwóch funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez PFR TFI i działających w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Była to pierwsza tego typu operacja w Polsce. Uczestnicy BPS Emerytura PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dniem połączenia stali się uczestnikami PFR PPK Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Zarządzanie pierwszym z tych funduszy PFR TFI jako wyznaczona instytucja finansowa przejęło od BPS TFI we wrześniu 2022 r. Zmiana była wynikiem decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o wykreśleniu BPS TFI z ewidencji instytucji zarządzających PPK.

W wyniku połączenia środki zgromadzone przez uczestników BPS Emerytura PPK SFIO zostały przeniesione na nowe indywidualne rejestry w ramach PFR PPK SFIO. Zmiana w żaden sposób nie wpłynęła na własność i wysokość oszczędności. Podział środków, polityka inwestycyjna oraz horyzont inwestycyjny subfunduszy, w których gromadzone są oszczędności, pozostały niezmienne. PFR TFI inwestuje zgromadzone środki, przyjmuje i rozlicza wpłaty oraz realizuje dyspozycje w ramach jednego połączonego funduszu. Zespół ekspertów pozostaje do dyspozycji pracodawców i uczestników, zapewniając im kompleksowe wsparcie.

Dzięki połączeniu subfunduszy pracodawcy uzyskali dostęp do nowoczesnego systemu iPPK pozwalającego na pełną obsługę programu, automatyzację procesów i integrację z systemami kadrowo-płacowymi. Uczestnicy z kolei mogą korzystać z wygodnego serwisu internetowego IAT FI, dzięki któremu w każdej chwili mogą sprawdzić stan swojego rachunku i składać dyspozycje.

PFR TFI jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w skład której wchodzą instytucje finansowe i doradcze dla przedsiębiorców, samorządów i osób prywatnych inwestujące w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Towarzystwo zarządza aktywami o łącznej wartości ponad 13 mld zł. PFR TFI w systemie PPK pełni szczególną rolę wyznaczonej instytucji finansowej, zapewniając powszechny dostęp do programu i ciągłość zarządzania oszczędnościami uczestników w przypadku braku możliwości prowadzenia PPK przez dotychczasową instytucję zarządzającą. Działalność instytucji wyznaczonej to jedno z systemowych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo i ochronę środków zgromadzonych w programie.

PFR TFI S.A.
Poprzedni artykuł
Nabór na ekspertów w perspektywie 2021-2027
Dostępny plac zabaw jak archipelag wysp – poznajcie laureatów konkursu PFR Nieruchomości S.A. i Fundacji Integracja
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO