Polska w światowej czołówce liderów adaptacji technologii dronowych

Julian Romuald Żelaznowski
Polska w światowej czołówce liderów adaptacji technologii dronowych

Rynek technologii Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), potocznie nazywanych dronami, w zarówno w Polsce jak i na świecie jest w fazie zalążkowej. Brakuje jeszcze uniwersalnych podstaw i standardów prawnych, infrastrukturalnych i procesowych, dzięki którym drony mogłyby skutecznie, ale przede wszystkim bezpiecznie świadczyć usługi w wielu branżach. Jednak jestem przekonany, że to tylko kwestia czasu, kiedy drony zaczną mieć wpływ na większość obszarów i dziedzin naszego życia.

Według Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju usługi oparte na wykorzystaniu BSP mogą stać się jednym z filarów rozwoju innowacji w polskiej gospodarce. Polska jest na trzecim miejscu na świecie pod względem bezwzględniej liczby certyfikowanych pilotów dronów, zaraz po USA i Japonii, odnotowując wzrost 30% rocznie, a firma konsultingowa PwC otworzyła w Polsce globalne centrum kompetencyjne przeznaczone dla BSP.

Ta lista mogłaby być znacznie dłuższa, jednak cały czas musimy pamiętać, że możemy szybko spaść z czołówki na rzecz krajów, które potrafią szybciej i sprawniej zoperacjonalizować strategie oraz efektywnie testować i udoskonalać szeroki wachlarz technologii i usług BSP.

Jak rozumiemy BSP?

Hobbystyczne bezzałogowce, służące głównie do rozrywki, znajdujące się w świadomości większości ludzi, to domena głównie chińskich producentów. W PFR rozumiemy BSP jako kompleksowy system składający się z 4 elementów:

  • samego BSP i systemu sterowania,
  • narzędzi do pozyskiwania informacji (sensory i przekaźniki obrazu),
  • narzędzi oraz systemów do przetwarzania i analizowania informacji,
  • operatora BSP, planującego i kontrolującego lot lub programującego parametry autonomicznego lotu.

Wśród przewag konkurencyjnych polskich producentów, można wyróżnić wysokotechnologiczne sensory i urządzenia do pozyskiwania informacji oraz know-how, dotyczący wypracowanych procedur i zastosowań BSP. Te pierwsze obejmują także systemy wykrywania i neutralizowania BSP, kamery termowizyjne i kamery NDVI. Najważniejsze jednak nie jest wyprodukowanie drogiego BSP, sensora czy systemu kontroli lotu, lecz zastosowanie BSP jako narzędzia, które umożliwia w sposób tańszy, szybszy, pełniejszy i bezpieczniejszy wykonać działanie, takie jak nadzór inwestycyjny, inspekcja budowlana czy dostarczenie danych dot. rolnictwa precyzyjnego oraz informacji w trakcie zarządzania kryzysowego. 

Krajobraz sektora

Rynek BSP w 2015 roku wynosił ponad 127,3 miliardów dolarów. Wartość ta stanowi o sumie zastosowań, dla których jest możliwe wykorzystanie BSP zamiast klasycznych technologii dla danego sektora. Dokonując porównania, w tym samym roku, według badań Business Insider Intelligence, wartość globalnej sprzedaży BSP do celów cywilnych oraz militarnych wyniosła zaledwie 8 miliardów dolarów, natomiast wyłącznie cywilnych, niespełna 600 milionów dolarów. Pozycjonuje to w sposób wyraźny znaczenie usług BSP ponad zwykły rynek produkcji i sprzedaży BSP. Można to przywołać doświadczenia z komputerami osobistymi: sama ich produkcja jest ważna, ale najistotniejsze jest ich zastosowanie.

Jak powiedział Steve Jobs "Komputer jest jak rower dla umysłu". BSP mogą stać się oliwą dla gospodarczego silnika.

Potencjalna wartość usług i rozwiązań, które mogą być realizowane przez BSP - perspektywa globalna, 2015

wykres-1-1024x253.png

Źródło: Clarity from above. PwC global report on the commercial applications of drone technology, PwC, Maj 2016

Polsce udało się uniknąć pułapki wynikającej z przeregulowania. Jesteśmy krajem, który jako jeden z pierwszych wdraża rozwiązania wspierające bezpieczeństwo lotów BSP [tabela poniżej]. Jednak dla rozwoju rynku potrzeba znacznie więcej niż przepisów determinujących bezpieczne loty. Biznes - zresztą słusznie - domaga się otwarcia rynku.

Julian Romuald Żelaznowski
Poprzedni artykuł
Przemysł 4.0 motorem rozwoju polskiej branży meblarskiej
Oszczędności długoterminowe – bufor stabilnego rozwoju
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO