Rok 2022 to rozwój innowacji procesowych – wyniki Badania Dojrzałości Innowacyjnej

Paweł Huras
Blog_PFR_20230103

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej (BDI) to bezpłatne narzędzie dla firm, które pozwala na wykonanie samooceny organizacji w obszarach związanych z rozwojem innowacji, cyfryzacją i transformacją energetyczną. Firmy, które zgłoszą się do badania otrzymują kwestionariusz do wypełnienia na podstawie, którego generowany jest wynik oraz wskazywane rekomendacje dla firmy. Łącznie od 2021 roku, w ramach BDI powstało ponad 160 raportów. 

Część firm (n=32), która wzięła udział w badaniu w 2021 roku, powtórzyła pomiar w 2022 roku w celu zaobserwowania zmian w swojej organizacji. Co nam pokazuje zbiorcze zestawienie średnich wyników tych firm? Przede wszystkim zaobserwowaliśmy wzrost innowacyjności w obszarze procesów, mniejszy wzrost dojrzałości firm w obszarze cyfryzacji oraz transformacji energetycznej. Dokładne wyniki zostały przedstawione na wykresie poniżej.

Wykres 1. Zestawienie średnich wyników tych samych firm w 2021 i 2022.
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BDI, n=32.

Dlaczego procesy? Jedną z determinant innowacyjności firmy jest jej zwinność, czyli m.in. zdolność do:

  • sprawnego wprowadzania zmian i zarządzania nią;
  • podnoszenia efektywności realizowanych działań (unika marnotrawstw np. zasobów); 
  • szybkiego adaptowania się do zmieniającego otoczenia.

Również, biorąc pod uwagę doświadczenia pandemiczne i postpandemiczne, widzimy że firmy, które zwinnie potrafiły zarządzić swoimi procesami, zmienić model biznesowy, wdrożyć sprawnie aplikacje IT czy adaptować produkcję lub sprzedaż do nowych warunków, sprawniej przechodzą przez okres turbulencji gospodarczych. W związku z tym, strategia wielu firm skupia się na udrożnieniu procesów, zwiększeniu ich efektywności i identyfikacji powstających marnotrawstw. Co z jednej strony pomaga firmie być zwinną organizacją, a z drugiej strony pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych w perspektywie długofalowej.

Warto zwrócić uwagę, że zarządzanie procesami nierozerwalnie związane jest z cyfryzacją firmy. W BDI zaobserwowaliśmy korelację pomiędzy poziomem dojrzałości cyfrowej a dojrzałością w obszarze procesów. To chęć zwiększenia swojej efektywności poprzez usprawnienie i automatyzację procesów jest jednym z fundamentów cyfrowej rewolucji. Dlatego myśląc o cyfryzacji firmy zaczynamy zazwyczaj od analizy procesów i wizji jak chcemy by wyglądały one w przyszłości. Kolejny krokiem jest dopiero ich cyfryzacja. 

Jak zatem doskonalić swoje procesy? Wejdź na platformę kursy.pfr.pl i weź udział w dwóch kursach:

  • Przedsiębiorstwo Gotowe na Przyszłość (Moduł II: Innowacje procesowe) – Kaizen i Lean Management;
  • Automatyzacja i robotyzacja firmy.

A teraz jako zapowiedź kursów posłuchaj Macieja Markowicza z ARP Doradztwo, która opowiada na przykładzie jednej z firm, jak może wyglądać podejście do zmiany procesów: 

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej realizowane jest w ramach projektu Sieć Firm Przyszłości PFR. Chcesz dowiedzieć się więcej? Wejdź na stronę.
 

 

Paweł Huras
Poprzedni artykuł
Chat GPT – przełom czy odgrzewane kotlety?
Odbudowa Ukrainy już się zaczyna. Polska ma tu niepoślednią rolę
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO