Polski Fundusz Rozwoju z ratingiem A/A-

PFR S.A.
Polski Fundusz Rozwoju z ratingiem A/A-

Agencja S&P Global Rating dokonała oceny ratingowej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na poziomie A w walucie lokalnej i A- w walucie obcej, z perspektywą stabilną. Jest to najwyższa możliwa ocena, równa ocenie ratingowej Polski, jako kraju.

Ocena ratingowa na poziomie A/A- potwierdza stabilną sytuację finansową i wiarygodność Polskiego Funduszu Rozwoju. Doceniono także strategiczną rolę PFR jako instytucji rozwoju, która realizuje istotne projekty gospodarcze w Polsce.

– powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Zdaniem agencji S&P, PFR stanowi kluczową instytucję przy wdrażaniu strategicznych projektów gospodarczych rządu RP, takich jak wdrożenie prywatnego filara emerytalnego w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych czy realizacja programu pomocowego Tarcza Finansowa PFR dla polskich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.

Misją Polskiego Funduszu Rozwoju jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. PFR realizuje swe zadania, działając w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli grupy instytucji finansowych, oferujących instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestujących w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Funkcjonowanie Grupy PFR oparte jest na silnych fundamentach – profesjonalnym zespole oraz najlepszych standardach międzynarodowych.

PFR S.A.
Poprzedni artykuł
Konferencja online: Nie tylko na czas pandemii – KUKE oferuje nowy system wsparcia eksporterów
Kraków najpopularniejszą inwestycją – pięciu chętnych na jedno mieszkanie!
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO