Audyt energetyczny

Co w praktyce oznacza wdrażanie zaleceń audytu energetycznego i jakich korzyści można oczekiwać? Rola KAPE w poprawie efektywności energetycznej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej

magdalena-jozwiak
Co w praktyce oznacza wdrażanie zaleceń audytu energetycznego i jakich korzyści można oczekiwać? Rola KAPE w poprawie efektywności energetycznej na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowlanej

Zapraszamy na wpis gościnny Pani Magdaleny Jóźwiak, która jest specjalistką Krajowej Agencji Poszanowania Energii, gdzie zajmuję się doradztwem z zakresu poprawy efektywności energetycznej w budownictwie. Wpis powstał w ramach współpracy przy kursie PFR Przedsiębiorstwo gotowe na przyszłość.

Zmiany klimatyczne i idące za nimi przepisy nakładają na firmy nowe obowiązki mające na celu dążenie firm do osiągania neutralności klimatycznej. Transformacja firmy początkowo może wydawać się procesem drogim i bardzo złożonym. Nie mniej jednak jest ona, tak samo jak cyfryzacja, procesem nieuniknionym. W artykule tym podpowiadamy, na przykładzie firmy z branży budowlanej, jak wykonać pierwszy krok, aby proces transformacji przynosił zarówno korzyści biznesowe, jak i środowiskowe. Krokiem tym jest audyt energetyczny i wdrożenie jego zaleceń. Co więcej, w 2021 roku był on dla większości dużych firm w Polsce obowiązkowy, dlatego optymalnym działaniem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy, poszukiwanie możliwych źródeł finansowania (np. Białych Certyfikatów), a następnie wdrożenie wybranego przedsięwzięcia wpływającego na zwiększenie efektywności energetycznej.

Poniżej zostało zaprezentowane „case study” dla przedsiębiorstwa z branży budowlanej, którego obiekty, na przestrzeni czterech lat, były dwukrotnie audytowane przez ekspertów z Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. Zostały postawione 3 rekomendacje po audycie, które zostały wdrożone przez firmę.

Działanie 1: Modernizacja oświetlenia i montaż opraw typu LED

Na podstawie wyniku pierwszego audytu wdrożone zostały działania optymalizujące energię. Firma podjęła decyzję o modernizacji nieefektywnego oświetlenia na oprawy typu LED. Oświetlenie stanowiło znaczną część zużywanej energii elektrycznej - w przypadku analizowanego przedsiębiorstwa około 20% zużycia energii elektrycznej. Dzięki inwestycji osiągnięto wymierne oszczędności energii oraz jej kosztów.
Największe oszczędności, a także najszybsze proste okresy zwrotu, osiągnięto podczas wymiany zewnętrznych lamp sodowych o mocy 250 W, gdzie obniżono moc oświetlenia 2,5 krotnie. Ze względu na długi czas pracy oświetlenia zewnętrznego, inwestycja zwróciła się po roku od przeprowadzenia prac modernizacyjnych. Wymiana wewnętrznych opraw oświetleniowych, najczęściej świetlówkowych oraz halogenowych,  prowadziła do dwukrotnego obniżenia mocy instalacji oświetleniowej, jednakże ze względu na krótszy czas pracy opraw, czas zwrotu inwestycji był dłuższy i wyniósł około 3,5 roku.

Efekty:

  • 2,5 krotne obniżenie mocy potrzebnej do oświetlenia
  • zwrot z inwestycji po ok. 3,5 roku

Działanie 2: optymalizacja zużycia paliwa floty samochodowej (wymiana floty oraz szkolenia dla pracowników)

Działania audytowe pokazały również, że bardzo istotnym elementem całkowitego zużycia energii w przedsiębiorstwie były paliwa płynne wykorzystywane przez flotę samochodową, szczególnie w przypadku wykorzystywania samochodów służbowych na użytek własny pracowników. Podczas pierwszego audytu energetycznego analizowanej korporacji transport stanowił 25% całkowitego zużycia energii. W ciągu czterech lat przedsiębiorstwo zdecydowało się na podjęcie szeregu działań mających na celu zmniejszenie zużycia paliw płynnych – sukcesywnie wymieniono flotę samochodową, która wcześniej w dużej mierze wykorzystywała samochody napędzane olejem napędowym, na pojazdy hybrydowe, a także przeprowadzone zostały szkolenia dla pracowników z ekologicznej jazdy. Zrealizowane rekomendacje doprowadziły do znacznego zmniejszenia zużycia energii w obszarze transportu, który w 2019 roku stanowił już tylko 15% całkowitego zużycia energii w spółce.

Efekt:

  • spadek zużycia energii w obszarze transportu z 25% do 15% kosztów energii w przedsiębiorstwie

Działanie 3: Optymalizacja kosztów ogrzewania.

Kolejnym zrealizowanym zaleceniem przez przedsiębiorstwo był montaż regulatorów czasowych w obiektach, które nieefektywnie wykorzystywały grzejniki elektryczne na cele ogrzewania. Obiekty biurowe wykorzystywane były przez pracowników około 10 godzin dziennie, a ogrzewanie w okresie zimowym często pracowało przez 24 godziny na dobę. Montaż automatycznych programatorów pozwolił na obniżenie utrzymywanej temperatury podczas nieobecności pracowników, co skutkowało obniżonym zużyciem energii elektrycznej na cel ogrzewania o 25%. W części obiektów, spółka zdecydowała się na wymianę grzejników elektrycznych na pompy ciepła, co doprowadziło do bardziej znaczącego ograniczenia zużycia energii przez elementy grzejne (o 50%), a dodatkowo poprawiło komfort cieplny pracowników latem, ze względu na możliwość chłodzenia obiektów.

Efekt:

  • obniżenie zużycia energii elektrycznej na cel ogrzewania o 25%

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jako systematyczna analiza głównych ścieżek przepływu energii, ma na celu określenie ilości oraz struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań (organizacyjnych, modernizacyjnych, formalnych) celem poprawy oraz zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Właściwie wykonany audyt jest dobrą praktyką inżynierską, której efekty można przedkładać na konkretne działania inwestycyjne i oszczędnościowe. Raport z audytu energetycznego zawiera opis i analizę głównych ścieżek przepływu mediów i wskazuje istotne zalecenia naprawcze w przypadku obszarów krytycznych.

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie wymaga zebrania faktur dotyczących zużycia nośników energii, dokumentacji technicznej, przeprowadzenia wizji lokalnych, a także wiąże się z licznymi konsultacjami z pracownikami. Po zebraniu dostępnych informacji następuje analiza danych, na podstawie której rozpatrywane są możliwości poprawy efektywności energetycznej. W kolejnych krokach rekomendowane działania są poddane analizie energetycznej oraz ekonomicznej.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa musi być przede wszystkim przeprowadzony z uwzględnieniem specyfiki działania danej korporacji, po konsultacjach z pracownikami, aby proponowane inwestycje poprawiające efektywność energetyczną miały szansę zostać przez nią zrealizowane. Przeprowadzona analiza zużycia energii, wyznaczenie obszarów strat energii, a także rekomendacje mogą być podstawą do sporządzania dalszych dokumentów i szczegółowych harmonogramów ich realizacji. Takie działanie to wyjście naprzeciw światowego trendu wyznaczania celów klimatycznych, które spójne są ze środowiskową polityką europejską, a także mają istotne aspekty wizerunkowe i marketingowe dla spółki.

Istotnymi elementami po przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa, które bardzo często są pomijane, są dalsze działania w zakresie przekazywania informacji, właściwy proces wewnętrznej kontroli i ewidencji wykorzystywanych nośników energii, a także wyznaczenie celów dotyczących redukcji zużycia energii lub emisji związanej ze śladem węglowym. Analizowana spółka cały czas dąży do zbierania danych dotyczących emisji we wszystkich trzech zakresach, a także wyznaczyła cel redukcji emisji do 2030 r. Długoterminowe strategie wyznaczają kierunki rozwoju i plan działania przedsiębiorstwa w celu optymalizacji wykorzystania energii, surowców i zasobów, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji zanieczyszczeń.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie eksperci z Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz PFR GreenHub chętnie pomogą w procesie poprawy efektywności energetycznej Twojego przedsiębiorstwa.

magdalena-jozwiak
Poprzedni artykuł
Problemy pandemiczne nie zabiły energii i witalności polskiej gospodarki, że rodzimi przedsiębiorcy wciąż są gotowi, by się rozwijać. Naszym zadaniem jest dalej sukcesywnie wspierać ten rozwój.
Badania Dojrzałości Innowacyjnej Dużych Firm (BDI) – narzędzie do oceny poziomu cyfryzacji, gotowości do transformacji energetycznej oraz rozwoju innowacji
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO