Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności będą się liczyć na rynku pracy?

Eliza Kruczkowska
Kompetencje przyszłości – jakie umiejętności będą się liczyć na rynku pracy?

W warunkach transformacji cyfrowej kluczowym zasobem staje się wiedza, a kluczową kompetencją ludzi i organizacji – sposób i szybkość jej pozyskiwania oraz wykorzystywania. Na nowym, zautomatyzowanym rynku pracy odnajdą się pracownicy, posiadający zaawansowane kompetencje przyszłości – czyli konkretne umiejętności techniczne, społeczne i poznawcze umożliwiające podejmowanie i realizowanie zadań w elastycznym środowisku pracy. Przeczytaj raport „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?” DELab UW przygotowany na zlecenie PFR i Google.

W raporcie World Economic Forum (2018) oszacowano, że 75 mln miejsc pracy może zniknąć, gdy ludzka praca zostanie zastąpiona przez zautomatyzowane systemy oparte na algorytmach lub maszyny. Jednocześnie blisko dwa razy tyle – 133 mln – miejsc pracy zapewnią nowe zawody. Funkcjonowanie systemu edukacji, kształtowanie kompetencji jego uczestników oraz przyszłości nauczania i uczenia się, szczególnie w kontekście koncepcji uczenia się przez całe życie – to najbardziej aktualne dziś tematy poruszane podczas debat o zmieniającym się rynku pracy i różnych etapów w mającym trwać całe życie procesie zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych.

Do napisania raportu zebrano opinie 1128 uczestników programu Projektanci Innowacji PFR – serii warsztatów design thinking, organizowanych pod koniec 2018 roku przez Google w partnerstwie strategicznym z Polskim Funduszem Rozwoju w 7 polskich miastach. Treść raportu dotyka zagadnień związanych m. in. z: zachodzącymi zmianami technologicznymi i wpływem jaki wywierają na rynek pracy, sposobami przygotowania studentów do roli nowoczesnych pracowników, oceną skuteczności uczelni w aktualnej formie oraz ich miejscem w powstającym właśnie policentrycznym ekosystemie edukacyjnym.

Dane płynące z badań przeprowadzonych na potrzeby raportu zdają się dowodzić, że już teraz rozbieżność między umiejętnościami kształconymi w polskich szkołach wyższych, a kompetencjami wymaganymi na rynku pracy jest znacząca. Jedynie 26% studentów wypowiadających się w ankietach oceniło swoje uczelnie pozytywnie w kontekście przygotowania do późniejszego zawodu. Jednocześnie zdecydowana większość przebadanych przez nas studentów i absolwentów akceptuje fakt, że w dzisiejszych czasach konieczne jest ciągłe dokształcanie się, a studia są jedynie jednym z etapów w mającym trwać całe życie procesie.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersji raportu „Kompetencje Przyszłości – jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym”.

Eliza Kruczkowska
Poprzedni artykuł
Polscy przedsiębiorcy u progu rewolucji
Strategiczny rozwój biznesu kosmetycznego – rola nowych technologii i otwartych innowacji
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO