Paweł Borys: “Państwo powinno być przedsiębiorcze”

Paweł Borys
Paweł Borys: “Państwo powinno być przedsiębiorcze”

Polska potrzebuje przedsiębiorczego Państwa. Jest to istotne w kilku wymiarach. Instytucje państwa z jednej strony muszą w duchu gospodarności dbać o racjonalne wykorzystanie środków publicznych, tak jak to robi każdy przedsiębiorca w swojej firmie. Oznacza to także sprawność systemu podatkowego, ale równocześnie nie represyjność dla podatników, jak też uczciwość samych płatników. Z drugiej strony urzędy państwowe powinny być otwarte na przedsiębiorców, rozumieć ich potrzeby i zapewniać, a nie utrudniać możliwości rozwoju. Jednocześnie Państwo musi rozumieć i dbać o lokalny interes gospodarczy poprzez aktywne działanie - a często ostrą walkę - o takie regulacje międzynarodowe, które będą wyrównywały "zasady gry", a nie tworzyły bariery tam, gdzie polska gospodarka może szczególnie odnosić sukcesy.

Ostatnim przykładem są tutaj dyrektywy o pracownikach delegowanych, sposób podejścia UE do swobody przepływu usług, dyrektywy płatniczej PSD II, czy dyrektywy prospektowej. Często widać w tych regulacjach - również tzw. małym drukiem - propozycje, które są korzystne dla jednych państwa, a niekonieczne dla naszej gospodarki, zwiększając ryzyko utrzymania głównie krajów Europy Środkowej i Wschodniej jako gospodarek peryferyjnych. Przedsiębiorcze państwo to także takie, które niweluje niedoskonałości rynku w dostarczaniu usług publicznych lub instrumentów finansowych oraz doradczych dla sektora przedsiębiorstw. Szczególnie jest to istotne dla małych i średnich firm oraz w obszarze nauki i innowacji.

Po 27 latach możemy mówić o sukcesie gospodarczym, ale poprzeczka rośnie i wyzwań jest bardzo wiele, o czym mówi Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotnym celem tzw. Planu Morawieckiego jest właśnie takie przedsiębiorcze Państwowo i buduje długoterminową siłę gospodarki. Usprawnienie i uszczelniania systemu podatkowego, ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej (Konstytucja Biznesu), budowanie powszechnego systemu budowania kapitału Polaków w postaci Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowy model wsparcia ekspansji zagranicznej polskich firm, czy wspieranie ekosystemu innowacji to kluczowe komponenty architektury przedsiębiorczego Państwa. Elementem tej polityki jest także Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju dla której priorytetami jest rozwój bazy finansowania sektora przedsiębiorstw, inwestycje infrastrukturalne, finansowanie i wsparcie eksportu oraz innowacje. Ciekawym przykładem dlaczego tego typu instytucje są potrzebne jest laureat światowego konkurs Przedsiębiorca Roku Mohed Altrad, w którego firmie udziały posiada francuski fundusz rozwoju BPI France. Warto życzyć polskim przedsiębiorcom, aby odnosili podobne sukcesy we współpracy z polskim przedsiębiorczym państwem.

Komentarz przygotowany na potrzeby publikacji "Czas na Patriotyzm Gospodarczy" Pulsu Biznesu.

Paweł Borys
Poprzedni artykuł
Dwa kroki za CVC
Afryka: kontynent wielkich perspektyw i możliwości
Następny

Zainteresują Cię również

Warunki RODO

Warunki RODO